Hünkar Mezarlığı İçerisinde bir şehit mezarı

Bu lâhit’in cami tarafında başka bir şehid mezarı daha vardır. Bunun hikâyesi ise şöyledir.; Edirne Askeri Hastanesi doktorlarından ve ressam Galip Bey vazifesi başında sari hastalıklardan (Tifo) kurtulamıyarak şehid olmuş ve buraya gömülmüştür. Mezar taşı kitabesi şöyledir.

MEZAR TAŞI KİTABESİ;

OTUZ SEKİZ YAŞINDA İKEN VAZİFESİ UĞRUNDA KURBAN VE NÂİL RAHMET-İ RAHMAN OLAN RESSAM VE TABİB-İ HAZİK CEVAD SEYYİD BEYİN RUHU İÇİN EL FATİHA

Şubat 26 – 1329

s:46-47

EDİRNE ŞEHİT ANITLARI

Hazırlıyanlar : Oral ONUR – Latif BAĞMAN

Pin It on Pinterest