Hadrianopolis,Odrin,Edrenebol, Edrene ve Edirne….

EDİRNE Edirne adı, kentin Latince ve Yunanca ismi olan Hadrianopolis (Hadrian’ın kurduğu şehir-hadrian’ın şehri) sözcüğünün Türkçede Edrenebol, Edrene ve Edirne olarak evrimleşmesiyle bugünkü halini almıştır. Başka bir ihtimal de, gene…

Detaylar »

Doğu Trakya’da Mezar Tepelerinin Ortaya Çıkışı ve Gelişimi

Gelen talep üzerine tanıtıcı ön bilgi sitemizden kaldırılmıştır. Tarihe olan saygımız nedeniyle altta verdiğimiz kaynak bilgilerini silmedik. Linklerde çalışmasını paylaştığımız akademisyelerimizin isimleri ve kaynak bilgiler mevcuttur. Kaynak ve Çalışma :…

Detaylar »

Edirne İsminin Tarihsel Süreci

Tarihi oldukça eskilere dayanan Edirne’nin tespit edilebilen ilk sakinleri Traklar’dır. M.Ö. 40-30 yıllarında Orta Asya’dan göç ederek Edirne civarına yerleşen Traklar, burada “Odrissiye” adlı bir şehir kurmuşlardı. Traklar, belli bir…

Detaylar »

Bilinmeyen bir bölge, Trakya

Ülkemizde eski eserlere yönelik kültür turizmi denince akla en son gelen bölgelerden biri de her halde Trakya’dır.  Trakya’nın bir kaç kentindeki Osmanlı yapıları ile tümülüslerin dışında, Trakya’nın eski eserler bakımından…

Detaylar »

Edirne Kalesi (Hadrianapolis) 2008 Yılı Kurtarma Kazısında Gün Işığına Çıkarılanlar

2008 yılında Zindanaltı Mevkii’nde, 4. Pafta, 15. Ada 21/53 parselde (eski ticaret borsası) yapılan kazı çalışmalarında, Roma İmparatoru Hadrianus Döneminde yapılan Edirne (Hadrianapolis) Kalesinin surlarının bir bölümü tespit edilmiştir. 2008…

Detaylar »

Bu Gün 10 Kasım

 

Detaylar »

Traklar

Traklar, Bulgaristan, Romanya, kuzey Yunanistan ve Türkiye’nin Trakya bölgesinde yaşamışlardır. Hintlilerden sonra dünyanın en kalabalık halkı oldukları sanılır. En geniş yayılım alanı itibariyle Trak toprakları kuzey Ege Kıyılarından Karpat Dağlarına,…

Detaylar »

ADRİANOPLE EDİRNE SAVAŞI (M.S. 378)

http://www.youtube.com/watch?v=68R_7MoUJfE Askerler[/caption] Milattan sonra 4. yüzyılda Asya’dan batıya doğru ilerlemelerini hızlandıran Hun’lar karşılaştıkları yabancı kavimleri de önlerine katıyorlardı. Bunların arasında bir Töton toplumu olan Got’lar da vardı. Güney Rusya steplerinde…

Detaylar »

Edirne Savaşı ya da Adrianople Savaşı 14 Nisan 1205

Savaş Haritası Edirne Savaşı, ya da “Adrianople Savaşı”, 14 Nisan 1205 tarihinde Bulgar çarı Kaloyan ile Latin İmparatoru I. Baodouin komutasındaki Haçlılar arasında yaşanmış savaştır. Kumanlar ve Bizanslıların desteği ile…

Detaylar »

Antik Dönem Trakya

1624 yılında çizilmiş Trakya ve İstanbul Boğazını gösteren Antik dönem haritası.

Detaylar »

Pin It on Pinterest