http://edirnetarihi.com/duzenleme1.png

Esir Rus Pilotun serbest bırakılışı 1913 Balkan savaşıYazar: Cengiz Bulut | Savaşlar | 12 Tem 2015 | 0 Yorum

102 YIL ÖNCESİ,EDİRNE’DEN BİR İNSANLIK DERSİ…. Balkan savaşında Bulgarlar Uçaklarında kiralık Rus ve İtalyan pilotlar kullandıklarını biliyoruz.Bu Rus pilotların biri de Edirne’de esir düşüyor.Hikayenin geri kalanını 1913 tarihli Rus Ogonyok gazetesinden okuyalım….Başlık: Türk esaretinde olan pilotumuz salıverildi. devam: Endişe ile beklenen ve günlerce haber alınamayan pilotumuz Kostin hakkında nihayet iyi haber aldık. Edirne kuşatması sırasında […]

BALKAN SAVAŞINDA,EDİRNE SELİMİYE CAMİİNDEN ÇALINAN SULTAN MURAT’IN HIRKASI’NIN ÖYKÜSÜ,Tufan BaşYazar: Cengiz Bulut | Osmanlı Dönemi, Savaşlar | 26 Nis 2015 | 0 Yorum

Bilgiyi ileten ; Tufan Baş YÜZ YIL ÖNCE BALKAN SAVAŞINDA,EDİRNE SELİMİYE CAMİİNDEN ÇALINAN SULTAN MURAT’IN HIRKASI’NIN ÖYKÜSÜ……. Bulgarların Edirne’yi İstilasına Müteakip Sultan Selim Cami-i Şerifinden Sirkat Edilerek Bu defa Viyana’da Satılırken Elde Edilen Murat Hüdavendiğâr Hazretlerinin Hırkaları…. Bulgarların Edirne’yi işgalleri sırasında, Bulgar Ordusuna gönüllü olarak dahil olan bir Rus zabiti tarafından Sultan Selim Cami Şerifi Camekanı […]

Edirne’de Rum ihtilâl komitesi, Tanin Gazetesinden,Yılmaz AkçaalanYazar: Cengiz Bulut | Osmanlı Dönemi, Savaşlar | 26 Nis 2015 | 0 Yorum

Günümüz alfabesine aktaran; Yılmaz Akçaalan Tanin Gazetesi – 13 Haziran 1335 (Milâdi 1919) Edirne’de Rum ihtilâl komitesi Uzunköprü’de keşfedilen “Adlifiya” Cemiyeti Garip bir yumurta sandığı—İlk Tahkîkât  Komitenin Programı—“ Adlifiya” İhtilâl Komitesi Rum köy papaslarının tahrikâtı – Meclis-i Belediye ve İdâreazâları da beraber… Edirne vilâyetinde ahiren avâminisbette teşkilâtı hâiz bir Rum ihtilâl komitesi meydana çıkarılmıştır. Bu komite […]

Balkanlarda harb sulh muzakerati Duvel-i muazzama notası; Yılmaz AkçaalanYazar: Cengiz Bulut | Osmanlı Dönemi, Savaşlar | 27 Oca 2015 | 0 Yorum

Günümüz Alfabesine aktaran; Yılmaz Akçaalan Balkanlarda harb sulh muzakerati Duvel-i muazzama notası; Dersaadet’de mukim düvel-i muazama süferâsı tarafından Hariciye Nâzırı Hazretlerine i’ta olunan fî 17 Kanunusani sene 913 tarihli müşterek notanın tercümesidir:Zirde vâ’zü’l-imza Avusturya-Macaristan, İngiltere, Fransa, Rusya, Almanya ve İtalya sefirleri zât-ı şevketmeab hazret-i pâdişahînin Hâriciye Nâzırı Efendi Hazretlerine tebligat-ı atiyeyi ifâya hükümetleri tarafından me’mur edilmişlerdir. Düvel-i […]

Trakya Paşaeli Cemiyeti; Cafer Tayyar’ın Mustafa Kemal’e MektubuYazar: Cengiz Bulut | Osmanlı Dönemi, Savaşlar | 18 Oca 2015 | 0 Yorum

“Anadolu ve Rumeli Mudafa-i Hukuk Cemiyeti                                                                     Temsilciler Kuruluna Y: 11/10/1919 şifreye 1- Sevgi ve büyük yakınlığınıza özellikle teşekkürlerimi ve saygılarımı sunarım. […]

İkinci Ordu Manevralarından 24 Haziran 1325Yazar: Cengiz Bulut | Osmanlı Dönemi, Savaşlar | 30 Kas 2014 | 0 Yorum

İkinci Ordu Manevralarından – Meriç nehri üzerinde köprü vazı (24 Haziran 1325) Günümüz alfabesine aktaran; Yılmaz Akçaalan

İkinci Ordu Manevraları 24 Haziran 1325Yazar: Cengiz Bulut | Savaşlar | 30 Kas 2014 | 0 Yorum

İkinci Ordu Manevralarından- Piyade asâkirinin geçid resmi (24 Haziran 1325) günümüz alfabesine aktaran; Yılmaz Akçaalan

1913 Edirne HatarısıYazar: Cengiz Bulut | Savaşlar | 30 Kas 2014 | 0 Yorum

Günümüz alfabesine aktaran;Yılmaz Akçaalan 1913 Edirne Hatarısı- Erkan-ı Matbuat-ı Osmâniye Edirne’de seyahat kıyafetiyle : Hasan Bedreddin Bey (Sabah) Sağdan sola, sandalyede ve yerde oturanlar :…

Rum Metropolitin 1922 de Edirne den götürdüğü İncil.Yazar: Cengiz Bulut | Savaşlar | 29 Eki 2014 | 0 Yorum

Çeviri; ‘Abdülhalim Dede Karaağaçlı Katolik papazının eline geçen ve Doğu Trakya’dan gelen eldeki kutsal İncil, onun tarafından Genel Vali temsilcisi sayın Periklis Mavrudis’e teslim edilmiştir ve o da bunu Gümülcine’deki Genel Valiliğe göndermiştir. Genel Vali sayın So. Dantos da bunu Orestion da inşa edilen Katedral klisesine hediye etmiştir. Doğu Trakya’nın boşaltılması Eylül 1922’de olmuştur. Karaağaç’ın […]

Edirne istanbul arasında uçan ilk pilotlarYazar: Cengiz Bulut | Savaşlar | 21 Eki 2014 | 0 Yorum

Günümüz alfabesine aktaran;Zeki Özkan Edirne- İstanbul tayranını icra eden iki Osmanlı Zabiti Sağdaki zat tayyareci Mülazım Osman Nuri, soldaki Telgraf Mülazımı Halef Hami Beylerdir. Bu iki zabit 13 Teşrin-i evvel tarihine müsadif Cuma günü zevali 7.35 de Edirne’den tayyare ile hareket ve saat 10.35 de Ayastefanos’a inmişlerdir. Tayyareciliğin memalik-i sairedeki mahir-il ukul terakkiyatına karşı bizde […]

Balkan Savaşı KahramanlarıYazar: Cengiz Bulut | Savaşlar | 21 Eki 2014 | 0 Yorum

Günümüz alfabesine çeviren;Yılmaz Akçaalan Edirne kal’asındaki Plevne kahramanları ahfâdından bir kaç sima: Edirne ağır obüs bataryası Edirnenin teslimi ve te’diyesi mes’elesinin müzakerât-ı sulhiye esnasında ne kadar münakaşata mevzuu teşkil ettiği ma’lûmdur. Bulgarların bir çok muhacemat ve zayiata rağmen bir türlü sarsmaya muvafık olamayacakları bu maddi ve ma’nevi kal’aya dair şayân-ı dikkat bazı resimler derc etmeğe […]

Ziyaretçi İstatistikleri

  • 909168Sayfa Okunması:
  • 284Bugün okunanlar:
  • 284Aylık okunma:
  • 504438Ziyaretçi Sayımız:
  • 163Bugün kü ziyaretçiler:
  • 191Dünkü ziyaretçiler:
  • 163Aylık ziyaretçi:
  • 4Şu anda online olan ziyatçiler:

.

Yazılarımız Mailinize Gelsin

Mail adresinizi girin:

Delivered by FeedBurner

Edirne Hava Durumu

Mynet