Kategoriler
Cumhuriyet Dönemi Genel Osmanlı Dönemi

Edirne Belediye (Gurebâ) Hastanesi (1886-1929)

Edirne Devlet Hastanesine ait Fotoğraf

Edirne Belediye Hastanesi, 1866 yılında Edirne Belediyesi ve halkın yardımları ile yaptırıldı. Dönemine göre oldukça modern sayılan bir sağlık kuruluşuydu. Hastaneye 1908 yılında Sultan V. Mehmet Reşat’ın emri ile Reşadiye Pavyonu yaptırılmış; Balkan savaşından sonra da hastaneye salgın hastalıklar bölümü eklenmiştir. Ayrıca, hastanede 24 saat hizmet veren bir eczane vardı. Fakir hastalar, ücretsiz olarak tedavi edilip, ilaçları da hastanedeki eczaneden ücretsiz olarak verilirdi.

Kategoriler
Cumhuriyet Dönemi Genel Osmanlı Dönemi

Edirne Çeşmesi – Kitabesi

Edirne’nin eski yerleşimleri arasında uzanan tarihi sokaklarından birinde  kesme taşdan bir duvar. Duvara da dikkat edince görülen eski bir kitabe var. Şimdi çöp konteynırlarına bekçilik eden duvarın kitabesi okununca bir zamanlar çeşme olduğunu söylüyor !

Çeşme Kitabesi

Kategoriler
Cumhuriyet Dönemi Osmanlı Dönemi

Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri – Kırkpınar oil wrestling


Bu yıl 650.’si yapılacak olan Tarihi “Kırkpınar Güreşleri”, Sarayiçi mevkiindeki “Sarayiçi Er Meydanı” denilen sahada düzenlenmektedir.
Genellikle Haziran ayı sonu, Temmuz ayı başlarında düzenlenen Tarihi Kırkpınar Güreşleri 7 gün sürmektedir.

Kategoriler
Cumhuriyet Dönemi Genel Osmanlı Dönemi

Dârüleytâm'lar (1914’te, yetim ve öksüz kalan çocukları korumak amacıyla açılan yurtlar.)

İttahat ve Terakki Dârüleytâm’ı
Şehitlerin çocuklarını okutmak üzere Birinci Cihan Harbi yıllarında Kıyık’daki Arif Paşa konağında açılan İttehat ve Terakki Dârüleytâm’ı , bir kış gecesi binanın yanması üzerine şimdiki Ticaret Lisesi binasına intikal ettirilmiş ve 1918 de Mondros Mütarekesi’nin imzalanmasından sonra Kaleiçi’ndeki Asım bey Dârüleytâm’ı ile birleştirilmiştir.

Kategoriler
Cumhuriyet Dönemi Osmanlı Dönemi

İkinci Meşrutiyet İlanından Önce EDİRNE'de Faaliyet Gösteren Rüştiyeler.. (Ortaokul)

Askeri Rüştiye
Askeri İdadi’ye bağlı olarak 1302 tarihinde Filyokuşu civarında araplar hanı mevkiinde inşa  edilmiştir.
Talatpaşa asfaltı üzerinde olan bina dört dershane, dört oda ve bir korakolhane yi ihtiva etmekteydi.
Halen Kurtuluş İlkokuludur.
Not:Yazının Daktiloya alındığı tarih itibariyle.

Kategoriler
Cumhuriyet Dönemi Genel

349 – 1930 Rumide Selimiye Minarelerinin yıkılması..

Selimiye Camii

Resim:Yöre Dergisi
349 – 1930 Rumide Selimiye Minarelerinin tepeleri dahi bu sene yıkıldı.
Edirne Selimiye Camii Minarelerinin tamiri ;
Harabi : 1930
Tamiri : 1932
Tamiri Sanatkarlar : İzzet ve Şeriki Mustafa – İstanbul

Kategoriler
Cumhuriyet Dönemi Genel

Edirne'de Şiddetli Deprem 18 Şubat 1928

18 Şubat 1928
Şiddetli hareket-i Arz (Deprem) olduğu tarih 18 şubat 1928 – Şevval 346 – Kasım 163
Perşembe gecesi
Saat Dakika
21- 20 dakika
21- 30 dakika
22- 10 dakika

Kategoriler
Cumhuriyet Dönemi Genel Osmanlı Dönemi

Makedonya Kulesi Saat KulesiEdirne Kalesi’nin dört büyük burcundan Üç Şerefeli Camii’nin yakınındaki Makedonya Kulesi adı verilen burç üzerine inşa edilerek “Saatli Kule“ ismiyle anılan kule, Vali Hacı İzzet Paşa tarafından 1884′de ahşap olarak yaptırıldı. Burcun üzeri demir parmaklıklarla çevrilerek, aşağıdan yukarıya doğru daralarak inşa edilen 4 katlı ahşap yapının her katına aydınlatma pencereleri vardı. Son katta dört yana bakan saat kadranları vardı. Fransa’ya ısmarlanan saati ancak iki yıl sonra yerine monte edildi. Bir süre sonra yangında harap olan Saat Kulesi, 1894′de bu defa taş ve tuğladan yeniden yapıldı. Sekizgen bir plan üzerindeki kulenin yüksekliği 48 metreydi. Kulenin planı Edirne Belediye Mühendisi Avadis Efendi tarafından düzenlenerek, Mart 1887′de inşaatına başlandı ve Aralık 1893′da bitirildi.
Edirne Saat Kulesi, Osmanlı Saat kuleleri içinde Neo klasik mimarisi ile dikkati çekmiştir. Kulenin saati, 1926 yılında Mustafa Şem’i Pak tarafından yenilendi fakat 1953 yılında kule depremde hasar gördü. Kulenin akıbeti ise Vatan gazetesinin 23.1.1952 günlü sayısında çıkan bir yazı ile belirleniyordu. Rezzan ve Ahmet Emin Yalman imzalı yazıda şu satırlar yer aldı:
„Edirne’deki bütün bu güzellikler arasında göze çirkin görünen bir eser de vardır. Bu da Edirne’nin saat kulesidir. Bizans Devrinde inşa edilmiş olan bir sur üzerine 80 yıl önce yapılmış olan bu kule, bütün o harikulade sanat abideleri arasında göze batan bir zevksizlik numunesidir“.
Bu yayın sonrası Edirne Belediyesi İstanbul Teknik Üniversitesi’nden yıkıma dair bir rapor istedi, hazırlanan raporda 3 husus ifade ediliyordu:
1.Edirne saat Kulesi tarihi abidelerimizin yakınındadır. Bu abideler uzak tesirli kubbeler ve ince şakuli minareleri ile kuvvetli tesire sahiptir. Saat Kulesi ise yeni açılan Avrupa yolundan kente girişte minare siluetleri ile karışmakta, çirkin görünüşü ile minarelerin etkisini öldürmektedir.
2.Kulenin alt kısmı bir Bizans duvarı kabul edilen bölüme önce ahşap sonra kagir olarak yaptırılmış gerek nispet gerekse malzeme ve renkleri bakımından sanat değeri taşımamaktadır.
3. Halen kısmen yıkılmış olan kulenin tamirinin az bir masrafla mümkün olmayacağı kanaatindeyiz. Kulenin yıkılmasında hiçbir mahsur bulunmadığı ve bilakis isabet olacağını saygı ile arz ederiz.
İstanbul Teknik Üniversitesinin Edirne Saat Kulesi için hazırladığı bu rapordan sonra Belediye Reisi Sabahattin Parsoy tarafından 6 Temmuz 1953′de dinamitlenerek yıktırıldı.
Böylece XIX. yüzyıl sonlarının Edirne’ye özgü bu karakteristik yapısı, yerle bir edilmiş oldu ve adeta terk edilmiş gibi zamanla bugünkü halini aldı.

Bilgiler;http://safaksalli.wordpress.com sitesinden alınmıştır…

Kategoriler
Cumhuriyet Dönemi Resimler

Atatürk Meydanı Böyleydi…


Atatürk Meydanı Bir Zamanlar Böyleydi..1930 lu yıllarda Atatürk heykeli kondu ve sonradan bu meydan belediye Başkanlarımızın oyun alanı oldu..Ve yıllar sonra, Sayın Sedefçi döneminde her yıl bir şeyler yapmak için durmadan kazılıp durdu, bu yıl da kazılıyor, halkımız merak ediyor? acaba şimdi kimleri zengin etmek için yapılanlar bozuluyor…