Gazi Mustafa Kemal Atatürk ün Kurtdereli Mehmet Pehlivan a mektubu

  11 Nisan 1939 Kurtdereli Mehmet Pehlivan’ın vefatı. Doğumu 1864 Razgrad… “Güreşirken, bütün Türk milletini arkamda hisseder ve onun şerefini korumak için her şeyi yapardım. Ve sanki bütün Türk milletinin…

Detaylar »

30 Ağustos 1913 Havsa

Pier Loti nin çektiği ve makalesinde kullandığı fotoğraf.   Kaynak : Tufan Baş

Detaylar »

Edirne Tarihinde 11 şubat

KIRIM HANI SELİM GİRAY IN EDİRNEYE GELİŞİ Miladi 1689 şubat Padişah II.Süleyman tarafından davet edilmiş olan Kırım hanı Selim Giray Edirneye geldi ve Sarayakpınarda sadrazam tarafından ziyaret edildi. Padişah tarafından…

Detaylar »

İpsala İlçesinin Tarihçesi

İlçenin bulunduğu bölge çok eski bir yerleşim bölgesidir. Bölgeye ilk gelenlerin MÖ 4000 yıllarında Trak kavimleri olduğu bilinmektedir. MÖ XII. yüzyıla kadar ki 800 yıl boyunca yeni yeni Trak boyları…

Detaylar »

Uzunköprü İlçesinin Tarihçesi

Uzunköprü kenti Sultan II. Murat tarafından Ergene Şehri adı ile kuruldu. Uzunköprü ile ilgili, ilk yazılı metin, Sultan II. Murad’ın vakfiyesi “Vakfı Sultan Murat Der Ergene” başlığını taşır. Hoca Sadettin Tacü’t Tevarih…

Detaylar »

Süloğlu İlçesinin Tarihçesi

Osmanlılar 14. yy’ın II.çeyreğinde Rumeli’ye geçtikten sonra, Türk akıncıları Şehzade Süleyman, Hacı İl Bey ve Lala Şahin Paşa komutasında fetih hareketlerine girişmişlerdir. Fethettikleri topraklara adaletli yönetim ve hürriyeti taşımaları, Süloğlu…

Detaylar »

Meriç İlçesinin Tarihçesi

Bugünkü ilçe toprakları, 1361’de Osmanlıların eline geçti.Balkan Savaşları’na (1912-1913) kadar bugünkü ilçe topraklarının bir kısmı Sofulu’ya (Yunanca; Souflion), diğer bir kısmı da Uzunköprü’ye bağlıydı. Sofulu’nun elden çıkmasından sonra, bölge 1913’te Kavaklı adıyla ilçe yapıldı, 1919’da da Uzunköprü kazasına…

Detaylar »

Lalapaşa İlçesinin Tarihçesi

Osmanlı döneminde, önemli bir yeri olan ilçe zamanın şehzadelerine dinlenme ve avlanma olanağı sağlamıştır. Son yıllarda yapılan arkeolojik araştırmalar göstermiştir ki ilçenin, çok sayıda yer altı zenginliklerine sahiptir. Lalapaşa, tarihi kalıntılarının…

Detaylar »

Keşan İlçesinin Tarihçesi

Çağlar boyunca, orduların ve kültürlerin kıtadan kıtaya taşınmasında, geçiş noktası olarak rol oynayan Keşan’da, tarihöncesi dönemlere ait yaşam izlerine rastlanmıyor. Ancak, eski çağlardaki adı ‘Zorlanis’ olan Keşan’da, binlerce yıl önce…

Detaylar »

Enez ilçesinin Tarihçesi

Enez, Kuzey Ege sahilinde Trakya’nın en önemli akarsuyu olan Meriç Nehrinin denize döküldüğü yerde günümüzden yaklaşık 7500 yıl önce küçük bir köy topluluğu biçiminde kurulmuştur. Kültürlerinden Anadolu kökenli oldukları anlaşılan…

Detaylar »

Pin It on Pinterest