Hünkar Mezarlığı İçerisinde bir şehit mezarı

Bu lâhit’in cami tarafında başka bir şehid mezarı daha vardır. Bunun hikâyesi ise şöyledir.; Edirne Askeri Hastanesi doktorlarından ve ressam Galip Bey vazifesi başında sari hastalıklardan (Tifo) kurtulamıyarak şehid olmuş…

Detaylar »

EDİRNE’DE KARA BAYRAK veya SİYAH ÖRTÜ Yırtma Geleneği

EDİRNE’DE KARA BAYRAK veya (SİYAH ÖRTÜ Yırtma Geleneği); 15.Mayıs.2018 Tarihli yazıda, Tophane Bayırını Anlatırken kısaca değindiğimiz,Edirne’de Milli Bayramlar’ın Donanma ve Resmi Geçitlerinin yapıldığı yerler konusuna dönersek daha önceleri, Kıyık caddesinden…

Detaylar »

99 Yıl Önce Bu Günlerde Trakyada Yunan Mezalimi

16.Mart.1921Yunanlıların Babaeski’nin Mandıra Köyünde Katliâm Yaptıkları, Rum Çetelerini Silahlandırıp Çok Sayıda Müslüman’ı Tutukladıkları.Yunanlıların Babaeski kazasının Mandıra köyünde Müslümanlardan on kadını idam ettikleri, yedi erkeği de döverek öldürüp köyü topa tuttukları,…

Detaylar »

23 Nisan 1543 Estergon seferi için Edirne’den yola çıkıldı.

Osmanlı’nın en güçlü döneminde Osmanlı ordusu; 23 Nisan 1543 Estergon seferi için Edirne’den yola çıkıldı. Bu seferde Osmanlı ordusunun büyüklüğü öne sürüldü. -Dokuzar atlıdan oluşan 100 dizi halinde 900 hassa…

Detaylar »

Osmanlı’da tasvir edilen ilk sevgililer Edirne’de resmedilmiş.

Bundan altı asır önce Edirne’de 1455-56 tarihlerinde tamamlanmış olan Bediüddin Tebrizî’nin Dilsuznâme adlı eserinden, Sevgililer tasviri, (Oxford Üniversitesi, Bodlein Kütüphanesi, Quseley, 133 kayıtlı)

Detaylar »

Cevdet Paşa oğlu Hâşim İşcan ve Edirne Milli Gazete

FİLİBE’DE MÜNASEBETSİZ BİR MİTİNG Hayretle ve teessüfle haber aldık: Bulgar Trakya Müdâfa’a-i Vatan unvân-ı garîbi altındaki cem’iyetin reisi Filibe’de aleyhimizde yapılan bir nümâyiş esnâsında her cümlesi ayrı ayrı alkışlanan bir…

Detaylar »

128 yıllık yemek kitabı

Mevlevi Mutfağının bilinen ilk kitabı 128 yıl önce Edirne’de yazıldı. 1981 Yılında Konya Turizm ve Kültür Vakfı Genel Başkanı Feyzi Halıcı Mevlâna tetkikleri Enstitüsü arşivinde araştırma yaparken Edirne Mevlevihanesi postnişini…

Detaylar »

Edirne’de Kadı Evi

20. yy Başı Edirne Kadı Evi. Aya Nikola Kilisesi karşısında “Kadı Evi denilen hane” 1341 harikinde (yangın) yanmıştır. Bir halvetli ve altı kurnalı hamamı gayet güzel ve ahaliye de küşade…

Detaylar »

Edirne'de Sultan olarak Osmanlı Rumeli toprakları üzerinde saltanat süren bir Osmanlı şehzadesi, Musa Çelebi

Musa Çelebi Edirne’de Sultan olarak Osmanlı Rumeli toprakları üzerinde saltanat süren bir Osmanlı şehzadesidir. Musa Çelebi Yıldırım Bayezid’ın dokuzuncu oğludur. Musa Çelebi, dördüncü Osmanlı padişahı Yıldırım Bayezid’in oğullarından biridir. Babasının…

Detaylar »

Üçüncü Batı Trakya İdaresi

Üçüncü Batı Trakya İdaresi Yazar: Ekrem Hayri PEKER Balkanlarda Kiliselerin öncülüğünde başlayan milliyetçilik hareketi Osmanlı İmparatorluğu’nda ayrılıkçı isyanları başlattı. Osmanlı’ya karşı ilk isyanlar Sırbistan’da başladı. Osmanlı vergi sisteminin bozulması, hukuk sisteminde…

Detaylar »

Pin It on Pinterest