http://www.edirnetarihi.com/sponsor-reklamlari/reklam.jpg

Edirne Eczahane Tarihi Haluk KayıcıYazar: Cengiz Bulut | Edirneli Şahsiyetler, Osmanlı Dönemi | 21 Kas 2013 | 0 Yorum

Kaynak; Haluk Kayıcı Edirne Eczahane Tarihi; Hicri 1310 salnamesine göre 1892’de Edirne’de bulunan eczacılar ile eczahaneler: 1- Gureba Hastahanesi Eczacısı Gregor Efendi (uyruğu osmanlı-Mekteb-i Tıbbiye-i Şahaneden) 2- Belediye Eczacısı Bahur Efendi (osmanlı-Eski Cami Caddesinde Belediye Eczahanesi) 3- Eczacı Petru Efendi (Osmanlı-Paşa Kapısında Hamidiye Eczahanesi) 4- Eczacı Arkiryadi Efendi (Yunan-Üç şerefelide) 5- Eczacı Dimitri Efendi (Yunan-Abacılarbaşında) 6- […]

Edirne Merkez Kadısı Süleyman Sırrı EfendiYazar: Cengiz Bulut | Edirneli Şahsiyetler, Osmanlı Dönemi | 17 Kas 2013 | 0 Yorum

Süleyman Sırrı Gedik (d. 1862, Of, Trabzon) – (ö. 20 Mayıs 1939), Türk siyasetçi. Medrese ve Mekteb-i Nüvvâb[1] mezunudur. İskenderun, Ergani, Maden, Darıdere, Erdek, Edremit, İstanbul Mahmut Paşa ve Kastamonu Kadı Vekillikleri, Kudüs Kadılığı, Halep, Edirne Merkez Kadılıkları (1329 – 1913 C.Bulut), Ayvalık Tavsiye Encümeni Üyeliği, Ankara Merkez Kadılığı, TBMM II., III., IV., V. ve […]

Edirne Müftülüğüne atama beratıYazar: Cengiz Bulut | Edirneli Şahsiyetler, Osmanlı Dönemi | 17 Kas 2013 | 0 Yorum

Çeviri; Zeki Özkan Huzur-ı âli-yi Velâyetpenâhîye Arz-ı dâiyanemdir; Münhal bulunan Edirne Müfti müsevvidliğine talip olup, bi’l-imtihan ehliyeti mübeyyin eden Mir-i Miran Medresesi Müderrisi hafız Şaban Efendi ibn-i Memik tensip edilmiş olduğu arz olunur. Ol-babda emrü ü irade hazret-i men lehül emrindir. 18 Eylül 1329 Edirne Vilayeti Merkez Kadısı Ed-dâî Süleyman Sırrı Takdim 1016 Mucebince N:18 […]

Ragıp (Sarıca) paşaya ait Edirne vilayetindeki mal varlığıYazar: Cengiz Bulut | Osmanlı Dönemi | 16 Kas 2013 | 0 Yorum

2.Abdulhamid’in mabeyincibaşı Ragıp (Sarıca) paşaya ait Edirne vilayetindeki mal varlığını gösteren , el yapımı harita. kaynak; büyükpazarmezatı.com Cengiz BulutEdirne Tarihi Araştırmacısı. www.edirnetarihi.com sitesi kurucusu. http://www.edirnetarihi.com

Edirne Hamidiye Mektebi Musiki SınıfıYazar: Cengiz Bulut | Osmanlı Dönemi | 11 Kas 2013 | 0 Yorum

Saye-i Ma’rufaye-i Hazreti Padişahide Edirne’de te’sis eden Hamidiye Mektebi Musiki Sınıfı Şakirdânı. Çeviri;Zeki Özkan Cengiz BulutEdirne Tarihi Araştırmacısı. www.edirnetarihi.com sitesi kurucusu. http://www.edirnetarihi.com

345 yıl önce Edirne’den İstanbul’a Ord. Prof. Dr. A.Süheyl ÜnverYazar: Cengiz Bulut | Genel, Osmanlı Dönemi | 09 Kas 2013 | 0 Yorum

Kaynak; İl Halk Kütüphanesi 1977 Yılı Edirne Gazetesi… “345 yıl önce Edirne’den İstanbul’a” Ord. Prof. Dr. A.Süheyl Ünver Bundan 350 yıl, üç buçuk asır önce Edirneli Haşan oğlu Abdurrahman ismin¬de bir zât vardır. Kimliğini bilemiyoruz. Menasik-i Hac eserinden öğrendik. Bu zât Edirne’den İstanbul’a, buradan Şam’a ve Şam’dan Medine’ye kadar menzil yolları Üzerinde uğranan şehir ve […]

Rus Çarından Edirne Valisine gönderilen NişanYazar: Cengiz Bulut | Osmanlı Dönemi | 04 Kas 2013 | 0 Yorum

Çeviri;Zeki Özkan Telgrafname Bab-ı âlîden Edirne’ye Edirne vilayetine telgrafname-i Sami 21 Haziran sene 87 tarihli telgrafnamenin cevabıdır. Rusya devleti tarafından zat-ı devletlerine gönderilen nişanın hediyyeten ve lede’l-icab talebinize müsaade-i seniyye-i erzan buyurulduğu beyan olunur. Fi 24 Haziran sene 1287-1871 Cengiz BulutEdirne Tarihi Araştırmacısı. www.edirnetarihi.com sitesi kurucusu. http://www.edirnetarihi.com

Hacı Bayram Veli Makamı Şener KulalarYazar: Cengiz Bulut | Genel, Osmanlı Dönemi | 24 Eki 2013 | 0 Yorum

Eski Camii (1414) (Edirne Ulu Camii) Hacı Bayram Veli Makamı ”Eski Camii’nin Yazısı, Üç Şerefeli’nin Kapısı, Selimiye’nin Yapısı” üçlemesi meşhurdur. Ama Camiilerimizi meşhur eden başka unsurlarda var, bunları hatırlama amacıyla hergün bir adet olarak; Hacı Bayram Veli Makamı: Camii’nin doğu duvarının, hünkar mahfeline yakın olan bölümünde yer alan ve Hacı Bayram Velii’nin hatırasını yaşatan vaiz […]

Şehrengiz nedir?Yazar: Cengiz Bulut | Genel, Osmanlı Dönemi | 23 Eki 2013 | 0 Yorum

Şehrengiz, Divan edebiyatında bir şehri ve o şehrin güzellerini anlatan eserlerdir. Daha çok klasik mesnevî tarzında kaleme alınan bu yapıtlarda tevhid, münacaat, na’t gibi Allah’ı, birliğini ve Muhammed’i anlatan kısımlara rastlanmaz. Bu eserlerin başında şehirle ilgili çok umumi bilgiler verilir ve şehre övgü düzülür. Bazen bahar ve tabiat tasvirleri yapıldıktan sonra, bir şehirdeki güzellerin bir […]

Neşati Dede, Neşati’nin Edirne’si Doç.Dr.Müberra GürgendereliYazar: Cengiz Bulut | Edirneli Şahsiyetler, Osmanlı Dönemi | 23 Eki 2013 | 0 Yorum

Neşati’nin Edirne’si Sadeleştirme: Doç.Dr.Müberra Gürgendereli Edirne Valiliği Yayını “Edirne Dergisi” Sayı:41 Sonbahar 2013 Neşati; Adı Ahmet’tir.Edirne’de doğmuş,çocukluk ve ilk gençlik yıllarını Edirne’de geçirmiştir.Gelibolu Mevelevihanesi Şeyhi Ağazade Mehmet Efendi’nin dervişi olmuş,şeyhinin ölümünden sonra bir süre konya’da bulunmuştur.1670’te Edirne Mevlevihanesine Şeyh olmuş ve dört yıl bu görevi yürütmüştür.1674 tarihinde vefat etmiş ve Edirne Mevlehinasi avlusuna gömülmüştür.Neşati 17. […]

Hıdırlık Tekkesi ve Hıdırlık Tabyası TarihiYazar: Cengiz Bulut | Osmanlı Dönemi | 19 Eki 2013 | 0 Yorum

Hıdırlık Tekkesi ve Hıdırlık Tabyası Tarihi; S.N. Tarih Konu 1 H:1005-M:1596 HIDIRLIK MESİRESİ Türü H:1005-M:1596 Notlar Ömer Mehmet efendinin Edirne kadılığı yaparken Hıdırlık mesire divarına orada tarih söyleyip yazması (Zehi kasr-i refi-el erkan) 2 H-1021-M:1612 HIDIRLIK TEKGESİ Türü H-1021-M:1612 Notlar Bektaşi Şeyhlerine mahsus olan Hıdırlık tekgesinin Gümülcüneli Nasuh paşa tarafından diger Şeyhlere verilmesi. 3 H:1081-M:1670 […]

Edirne Hava Durumu

booked.net

Yazılarımız Mailinize Gelsin

Mail adresinizi girin:

Delivered by FeedBurner

Ziyaretçi İstatistikleri

  • 1486574Sayfa Okunması:
  • 370Bugün okunanlar:
  • 4768Aylık okunma:
  • 881519Ziyaretçi Sayımız:
  • 301Bugün kü ziyaretçiler:
  • 161Dünkü ziyaretçiler:
  • 3212Aylık ziyaretçi:
  • 4Şu anda online olan ziyatçiler:

.