21 Ağustos Sene 329

7 Ağustos sene 329

İsra Tecemmuatında,

7 Ağustos sene 329 tarihinde Edirne misafirhanesine gittim, 4 gün Edirne’de kalıp 11 tarihinde saat 10 da hareket edip Edirne merkezinde sevkiyat’ı askeriye gittik, o akşam orada yatıp sabaha karşı saat 8’de trene rakiben hareket edip saat 2’de Elibolu merkezine geldik, bir kat elbise verip saat 12’de trene rakiben oradan dahi saat 4’te Kırk Kilise kalesine gittik o akşam misafirhanede yatıp sabahı saat 2’de Taş Tabya yolunda yolunda 4. Kolordu Karargahına oradan Ta’liye kolları kumandanına gönderdiler, 12 gün cephane kollarında karar kılarak 18. gün Pınarhisar’a hareket edip 19’da Pınarhisar’a dahil olduk. 23-24-25 Binbaşı’nın yanında postalık vazifesi gördüm, 26’dan itibaren Şükrü Bey’in maiyetinde kaldım.

**
21 Ağustos Sene 329

Tekrar bölüğe geldim, 28 Cephaneleri Kırk Kiliseye götürdük.

2 Teşrin-i Evvel sene 329

Arabaları Kırk kilise’ye teslim ettik, 4 tarihinde tezkerelerimizi verdiler, Edirne’ye dahil olduk, Cenab-ı Mevla bir dahi bana askerliği nasip etmesin.

15 Teşrin-i evvel sene 329
Dersaadet’e geldiğim tarih : 15 teşrin-i evvel sene 329 gecesi hareket edip 15. Salı günü sirkeci’ye inip işimi buldum.