Mübeccel Korkmaz, Emekli Fizik-Kimya Öğretmeni..

Mübeccel Korkmaz

........

Mübeccel Korkmaz ve Edirne’li Devlet Bakanımız Sayın İlhami Ertem Edirne Müzesinde öğrencileri ile düzenlediği defilede..
Mübeccel Korkmaz; (Receb-i Şerif 27 sene 344 / Efrenci 10 Şubat 1927 – 28 Rumi Kasım : 95 Çeharşenbe) hanım efendinin doğum tarihidir..

Mübeccel hanım 1943-1944 Yılında Edirne Lisesini bitirdikten sonra İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesi Yüksek Öğretmen Okuluna devam eder, 1949 yılında mezun olduktan sonra kimya öğretmeni olarak 1949-1952 yılları arasında Van Fen lisesinde görev yaptıktan sonra 1953 yılında Edirne Ticaret Lisesinde Fizik Kimya Öğretmeni olarak göreve başlar bu görevini 1964 yılına kadar sürdürür , 1965 – 1972 Yılları arasında Edirne Lisesinde Fizik-Kimya öğretmenliği ve 1972 – 1977 yılları arasında Edirne Eğitim Enstitüsünde Fen Bölümünde görev yapan Sayın Mübeccel KORKMAZ 30 11 1977 yılında emekliye ayrılan Mübeccel hanımefendinin Edirne’de eğitim verdiği Öğrencilerin büyük bir bölümü bu gün Ülkemizin değişik yerlerinde çok önemli görevlerdedir.
Edirne’nin sosyal ve kültürel yaşamına büyük katkılar yapmış 1969 Yılında Edirne Müzesinde düzenlediği defile ile dönemin Milli Eğitim Bakanı Sayın M.İlhamı ERTEM’in takdirlerini kazanmıştır.
Edirne Turizm’inin gelişmesi yönünde çalışmaları olmuş, öğrencileri ile birlikte Tiyatro, defile gibi etkinlikler düzenleyerek öğrencilerinin ufuklarının açılmasını sağlamıştır., II.Bayezıd Külliyesi Sağlık Müzesine, Edirne Müzesine, dedesi Terlikçi Mehmed ve Anneannesi Saadet hanımın uzun yıllar yaşadığı Taşodalar’a çeşitli materyaller bağışlayarak, geçmişi geleceğe taşımaya aracılık etmiştir , kendisine uzun ömürler dilerken şükranlarımızı sunarız. Sayın Mübeccel hanım halen Ankara’da yaşamakta ve kalbi Edirne için atmaktadır..