Genel

Talat Paşa'nın katlinin ardındaki gerçek…

15 Mart 1921, Berlin… Öğleden önce istasyona doğru tek başına dalgın bir şekilde yürüyen olgun yaşlardaki adam, arkadan hızla kendisine yaklaşan bir gencin ensesine dayadığı soğuk namluyu hissetmesiyle kurşunu yemesi bir oldu. Kanlar içinde yere devrilen adam sabık Osmanlı Sadrazamı Talât Paşa, vuran genç ise İran-Selmas doğumlu 18 yaşındaki Ermeni Soromon Tehleryan’dı. Berlin’de gerçekleşen bu […]

Genel

Edirne'li Talat Paşa'nın (Sözde) Ermeni Soykırımını Emreden Gizli Telgrafı varmıdır?

TALAT PAŞA’NIN SOYKIRIMI EMREDEN GİZLİ TELGRAFI VAR MIDIR? “Soykırım” iddiasını bir Osmanlı politikasına bağlamaya heveslenen Ermeni propagandası, bir de bu yönde alınmış bir karar olduğunu kanıtlamak zorundadır. Bunun için de bir formül bulunmuş ve Talat Paşa’ya atfedilen ve General Allenby komutasındaki kuvvetlerce Halep’te ele geçildiği ileri sürülen bir takım telgraf örnekleri ortaya çıkarılmıştır. Bu telgrafların […]

Edirneli Şahsiyetler

Edirne’li Mehmed Talat Paşa (1874-1921)

Edirne’li Mehmed Talat Paşa (1874-1921) Osmanlı devlet ve siyaset adamı, Talat Paşa (Doğumu 1874,Hasköy, Doğu Rumeli (Bulgaristan) Osmanlı İmparatorluğu ölümü 15 Mart 1921, Berlin) İttihat ve Terakki Fırkası önderlerindendi. 1917-18 arasında sadrazamlık yaptı. İlköğrenimini Vize’de, ortaöğrenimini Edirne Askeri Rüştiyesi’nde tamamladı. Edirne Posta ve Telgraf İdaresinde katip olarak çalışmaya başladı. Genç yaşta Jön Türk hareketine ilgi […]

Antik Dönem

Trakya'lı Orpheus

Orpheus ve Eurydike “Orpheus: Trakya’nın Yunan mitolojisine hediye ettiği kahraman; ‘şarkıların babası’, lirin kaşifi. Bir efsane, Orpheus Trak krallarından birinin oğlu olduğunu söyler; bir diğeri, Tanrı Apollon’un. Konu aralarında Virgilius, Ovidius, Platon gibi ustaların da olduğu pek çok kalem tarafından farklı işlenmiştir. Ben hoşuma giden karma bir versiyonunu anlatacağım: Ölen Karısı Eurydice’nin ardından öyle şarkılar […]

Osmanlı Dönemi

Bulgar İşgali ( 1912-1913)

Cemil Gürleyik Zulmün zirvesi: Bulgar İşgali Bulgar ordularının işgali esnasında hem sivillere hem de esir aldıkları Türk askerlerine yaptıkları muammele üzerinden yüzyıllar geçse de unutulmayacaktır.

Osmanlı Dönemi

Edirne Mevlevihanesi ( Muradiye Camii 1436 )

Padişah II. Murat, Mevlana Celaleddin-i Rumi’yi caminin bugünkü yerinde rüyasında görür. II. Murat, gördüğü rüyadan çok etkilenerek, o alana bir Mevlevihane inşa edilmesine dair ferman yazdırır. Mevlevihane daha sonra camiye dönüştürülür. Tarihi kaynaklara göre 1426 yılında, vakfiyesine göre ise 1436 yılında yaptırıldığı belirtilen Muradiye Camii, şehrin kuzeydoğusunda, Muradiye Mahallesi’nde ve Sarayiçi’ne bakan bir tepe üzerindedir. […]

Edirneli Şahsiyetler

Edirne'li Rıza Tevfik Bölükbaşı

Rıza Tevfik Bölükbaşı Hece vezninde yazdığı şiirlerle tanınan Tevfik Rıza Bölükbaşı, felsefeye merakı nedeniyle Feylesof Rıza olarak anılırdı. Tıp eğitimi gören Tevfik Rıza, Osmanlı döneminde milletvekilliği, Milli Eğitim Bakanlığı da yapan çok yönlü bir kişilikti. Politikadaki tutarsızlıkları ve ateşli kişilik yapısı nedeniyle olaylarla dolu bir ömür sürdü. Sevr Antlaşması’nı imzalayan Osmanlı delegesi olarak Yüzellilikler arasında […]

Edirneli Şahsiyetler

Edirne'li Bestekâr Derviş Küçek Mustafa Dede (ölüm. 1684)

Bestekâr Derviş Küçek Mustafa Dede (ölüm. 1684) Edirne’de doğdu. Edirne Mevlevihanesi’nde çilesini tamamlayıp “dede” ve dergâha “aşçıbaşı” oldu. Müzik öğrendi. Birçok dinî ve din dışı söz – saz eseri besteledi. Derviş Küçek Mustafa Dede’nin günümüze kalan en önemli eseri Beyati Mevlevi Ayin-i Şerîfi’dir. Beyati Mevlevi Ayin-i Şerîfi’nden önceki Mevlevi ayinlerin tüm bestekârları meçhuldür.Beyati Mevlevi Ayin […]

Edirneli Şahsiyetler

Uluğ Turanlıoğlu

Uluğ Turanlıoğlu (1913 – 17 Şubat 2002) Şair. Kırklareli’ne bağlı Pehlivanköy’de doğdu. Edirne İlk Öğretmen Okulunu, Ankara Gazi Eğitim Enstitüsünü bitirdi (1937). Değişik yerlerde Türkçe ve edebiyat öğretmenliği yaptı. 1962’de emekliye ayrıldı. Edirne’de öldü. Hece ölçüsüyle, millî duyguları terennüm ettiği epik ve lirik şiirler yazdı. Şiirleri Kopuz, Yücel, Çığır, Damla, Gökbörü, Orhun, Toprak, Kemalist Türkiye, […]