Bilinmeyen Önemli bir şahsiyet, Edirne'li Ali Rıza REYMEN..

Ali Rıza Reymen

Ali Rıza REYMEN 1885-1965
Tüccar Mehmet Fettah Bey’in oğludur. 1885 (1301) yılında Edirne’de doğmuştur. 24.06.1906’da Mekteb-i Mülkiyye-i Şâhaneden mezun olmuştur.

Edirne Vilâyeti Maiyet Memurluğu, Edirne Mektebi İdadî Mülkiyesi Müdür Vekilliği, Edirne Ceride-i Resmiye Muharrirliği ve Edirne Vilâyeti Evrak Müdür Vekilliği görevlerinde bulunduktan sonra, 20.10.1910 tarihinde açılan sınavı kazanıp, 02.11.1910 tarihinde Müfettiş Muavini olarak Teftiş Kuruluna girmiştir. Maliye Teftiş Heyeti Reisliğinde (01.06.1928-01.03.1930), Maliye Müsteşarlığında (26.02.1930-20.06.1933), daha sonra Duyûnu Umumiye Komiserliğinde ve Paris Türk Borçları Bürosu Başkanlığında bulunmuştur. 1942 yılında İktisadî Devlet Teşekkülleri Tekaüd Sandığı Müdürlüğüne nakledilmiş; 1949’da emekliye ayrılmış, 1965 yılında vefat etmiştir.
Arapça, Farsça ve Fransızca bilmekte ve “Fahri Maliye Müfettişi” unvanına sahip bulunmakta idi.
Ali Rıza REYMEN
Maliye Teftiş Kurulu Başkanlık dönemi..
01.06.1928 – 01.03.1930
 1885 Edirne doğumlu;
 1902 Edirne Mülkiye İdadisi mezunu;
 1906 Mekteb-i Mülkiye mezunu;
 1907-1910 Çorlu Lisan-ı Osmani Muallimi, Edirne Vilayeti Maiyet
Memuru, Edirne Mektebi İdadi Mülkisi Müdür Vekili, Edirne
Ceride-i Resmiye Muharriri, Edirne Vilayeti Evrak Müdürü;
 1910-1911 Maliye Müfettiş Muavini;
 1911-1928 Maliye Müfettişi;
 1928-1930 Maliye Teftiş Heyeti Reisi;
 1930-1933 Maliye Müsteşarı;
 1933-1941 Duyûn-u Umumiye Komiseri;
 1941-1944 Paris Türk Borçları Bürosu Başkanı;
 1942-1949 İktisadi Devlet Teşekkülleri Tekaüd Sandığı Müdürü;
 Yabancı dili Fransızca, Arapça ve Farsça;
 1965 vefat.
Cumhuriyet kurulduktan sonra Günümüze kadar 30 kişi maliye teftiş kurulu başkanlığı yapmıştır bunlardan biri de Edirne’li Ali Rıza Reymen’dir..
Günümüze Kadar Maliye Teftiş Kurulu Başkanları;
1 Mehmet Raşit ERER 03.09.1919 22.04.1920
2 Hüseyin KAZIM 01.05.1920 29.11.1920
3 Ali Şefik BAŞMAN 10.09.1921 19.08.1923
4 Mehmet Nurettin ERKLEN 1924 01.06.1928
5 Ali Rıza REYMEN 01.06.1928 01.03.1930
6 Süleyman Adil OKULDAŞ 25.01.1931 03.01.1932
7 Mehmet Cezmi ERÇİN 06.11.1933 31.07.1936
8 Ahmet Rüştü KORAY 01.08.1936 31.08.1942
9 Hasan Şevket ADALAN 31.08.1942 05.04.1944
10 Mehmet Fuat ERCİYES 19.04.1944 18.07.1945
11 Mehmet Faik ÖKTE 12.10.1945 11.04.1951
12 Namık Kemal SAVUN 27.04.1951 03.08.1953
13 Esat Selahattin GÜRSU 14.09.1953 30.06.1956
14 Derviş GILAVA 16.01.1957 01.09.1961
15 Ahmet Fazıl AĞANOĞLU 09.02.1962 08.09.1969 (Vekil)
16 Ahmet Tevfik ALPASLAN 19.09.1969 07.11.1970 (Vekil)
17 Adnan ERDAŞ 07.11.1970 28.12.1972
18 Orhan Fevzi ASTAM 21.04.1973 02.04.1975
19 Hüsamettin KILIÇ 03.06.1975 25.08.1975 (Vekil)
20 Orhan GÜVEN 11.09.1975 25.05.1977
21 Selahattin ZORLU 26.10.1977 02.03.1981
22 Mehmet BAYRAM 02.03.1981 08.12.1986
23 Saim KIRGÖZ 08.12.1986 29.09.1989
24 Behçet Kemal CİVELEK 29.09.1989 20.08.1990
25 Osman Sener AKKAYNAK 21.08.1990 06.01.1997
26 Muammer DURAK 08.01.1997 26.08.1997
27 Ertan DİKMEN 26.08.1997 16.10.2000
28 Mehmet TUNCER 21.12.2000 01.07.2006
29 Cemal BOYALI 10.07.2006 18.09.2007 (Vekil)
” 18.09.2007 28.01.2008