Edirne'de Yahudi Basımevleri

She'erit Yosef

1554 yılında Selanik’de çıkan veba salgını yüzünden kaçıp Edirne’ye yerleşen Solomon ve
Jozef Jabez kardeşler Edirne’de ilk basımevini kurdular. Ancak bir yıl sonra Selanik’e geri
döndüler. Bu kısa süre zarfında Jozef ibn Verga’nın She’erit Yosef eserini, Solomon ibn
Verga’nın Shevet Yehudah eserini ve Jozef Jabez’in Avot üzerindeki tefsirini yayımladılar.
19uncu yüzyılda bir diğer basımevi daha Edirne’de kuruldu. Tümüyle İbranice yayımlanan ilk
gazete 1882 yılında David Mitrani tarafından yayımlanan Karmi Shelli idi. 1910-1911 arası
Jozef Barishak tarafından La Boz de la Verdad (Gerçeğin sesi) adlı on beş günlük dergi
yayımlandı. 1921-1922 yıllarında Nissim Bahar tarafından yayımlanan haftalık L’Echo
d’Adrinopolis (Edirne’nin Yankısı) ise dönemin siyasî, iktisadî ve toplumsal olayları aktardı.
İbranice eserler dışında Edirne’de ladino (Yahudi ispanyolcası) dilinde de kitaplar basıldı.
Ayda bir kez çıkan Karmi adlı edebî bir dergi Baruh Ben İshak Mitrani tarafından yayımlandı.