Mimar Sinan ve Edirne'deki Eserleri

Mimar Sinan,1490 yılında Kayseri’nin Ağırnas Köyü’nde doğdu.23 yaşında Istanbul’a gelip marangozluğa başladı ve yeniçeri sınıfına girdi.1517 yılında Yavuz Selim’le Iran ve Mısır Seferine katıldı.1521’de Kanuni ile Belgrat Seferine;1522’de Rodos Seferine katılarak atlı sekbanlık rütbesini aldı.
1526 Mohaç Seferinde Acemi Oğlan, Yayabaşı ve sonra Kapı Yayabaşı oldu. 
1532’de Alman Seferine Zenberikçibaşı olarak katıldı.
1534’te,Kanuni’nin Irakeyn Seferine katılmış;Van Gölü’nü geçmek için Lütfü Paşa’nın emriyle üç kadırga yapıp,kaptanlığını yürütmüştü.Dönüşte Haseki rütbesine yüksetildi ve Kanuni’nin 1537’deki Pulya ve Korfu seferlerine katıldı.
Karabuğdan seferinde,Purut Nehri üzerine on üç günde köprü kurup askerin karşıya geçmesini sağladı.
1538 yılında Hassa Mimarlığına atandı.
1568-69’da Selimiye’nin inşaatına başladı.Bu emri aldığında 79 yaşındaydı. 1574-75’te Selimiye’yi bitirdi.
1588 yılının 9 Nisan günü 98 yaşında bir “bilge” olarak yaşama veda ettiğinde 80’i aşkın l camiyi,50’ye yakın hamamı,bir o kadar mescidi,60 medreseyi,7 su kemerini,12 köprüyü,8 imareti,7 darülkurayı,20 kadar türbeyi,3 darüşşifa binasını ve sayısız çeşmeyi ülkesine ve dünyaya armağan etmişti.Mimar Sinan’ın belgelenen mimari eser sayısı toplam 356 olup,bilinmeyenlerle bu sayının 400’ü geçtiği söylenebilir.
Mimar Sinan’ın Edirne Eserleri
1-Selimiye Cami
2-Taşlık Cami
3-Defterdar Mustafa Paşa Cami
4-Şeyhi Çelebi Cami
5- Selimiye Medresesi ve Darülkurra

6-Yahya Bey mescidi yakınında bulunan su haznesi ve kemerler
7-Rüstem Paşa Hanı
8-Ali Paşa Çarşısı (Ali Paşa hanı ise yıkılmıştır.)
9-Sokullu Hamamı
10-Sarayiçi’nde Adalet Kasrı,su yolları ve girişteki Kanuni Köprüsü.
11-Rüstempaşa Sarayı (Yıkılıp yok olmuştur)
12-Sokullu Mehmet Paşa Sarayı (Yıkılıp yok olmuştur)
13-Siyavuş Paşa Sarayı(Kıyıktaydı .Yıkılıp yok olmuştur)
14-Ferhat Paşa Sarayı (Yıkılmıp yok olmuştur)
15-Sinan Paşa Sarayý (Yıkılıp yok olmuştur)
Havsa’da
1-Mehmet Paşa cami
2-Mehmet Paşa Kervansarayı
3-Mehmet Paşa Hamamı
4-Mehmet Paşa İmareti (Yıkılmıştır).
İpsala’da
Hüsrev Kethüda Kervansarayı  (Yıkılmıştır)