Edirne'de Milli Bayramlar'ın ve Resmi Geçitlerin Yapıldığı Yerler

Osmanlı Geçit Töreni

Edirne’nin payitaht olduğu 92 yıl süresince, KA’KAA Resmi Geçitleri, Namazgah Ovasın ile Sırık Meydanı arasında, Veziran sınıfının, Beylerbeyleri’nin Voyvoda’ların, Paşaların, Ulema ve Saray erkanının konutlarının bulunduğu Umurbey ve Tekkekapı bölgesinde ve Saraçhane Şosesi üzerinde yapılırdı.Resmi geçite katılacak askeri ve sivil erkan  Namazgah Şosesi üzerinde hizaya sokulur, Tekkekapı üzerinden Saraçhane köprüsü yoluyla Sırık Meydanına gelirdi, askeri sportif oyunlar, at yarışları, cirit oyunları yapılırdı. O günkü oyunlardan At yarışları 2. Dünya savaşına kadar 5 mayıs günleri Namazgah şosesi üzerinde devam ettirilmişti.
1829 Birinci Osmanlı Rus savaşı sonrası Askeri Tabyaların yapımı ve askeri kışla olarak kullanılmalarından sonra Paşa Konakları nın Tophane ve Topyolu hattı yani Kıyık caddesi üzerinde inşa edilmelerinden ve Yeniçeri Ocağı nın dağıtılmasından sonra KA’KAA Resmi Geçitleri DONANMA ismi altında Tophane Bayırı üzerinde  Arif Paşa ve Cevdet Paşa konaklarının önünden yapılmaya başlandı. Resmi geçitlere katılacak askeri ve resmi kuruluşlar Yıldız KAsrı yöresinde toplanıp, Kıyık caddesinden yürüyerek Tophane bayırından ve paşa konakları önlerinde kurulan iki donanma kapısının altından geçerek Dinlence camii oturaklarında oturan Devlet erkanını selamlar ve Selimiye Camii avlusunda toplanırlar, nutuk ve söylevler camii avlusunda yapılırdı. Bu durum 1913 Edirne’nin Bulgar işgaline kadar sürdü.
21 Temmuz 1913 te Edirne’nin Bulgar işgalinden kurtulmasından sonra ise, Askeri birlik ve resmi kuruluşlar, Resmi geçit öncesi Selimiye Camii avlusunda toplanıp nutuk ve söylevleri cami avlusunda yaptıktan sonra, yeni yapılmış olan Edirne Belediye binası önünde kurulan Donanma kapısı altından geçip, Belediye binası önünde toplanan devlet erkanını selamlayıp Abacılar başına geldikten sonra dağılmaya başlardı.
21 Temmuz 1913 te Türk Ordusu Edirne’yi Bulgar askerinden geri alınca önce Manyas Karakolu na Türk Bayrağı çekildi. Ardından Saat Kulesine de Türk Bayrağı nın çekildiğinigören Edirne halkı Selimiye Camii avlusunda toplandı. Yağ kandilleri ile  camii minareleri arasına yazılar yazan ve camii minareleri ile saat kulesine kandilli kaftanlar giydiren Edirne mahya ustaları Selimiye Camii nin Bulgaristan yöresine bakan iki minaresi arasına siyah örtü içerisinde al bayrağımızı çekip devlet erkanının konuşmalarından sonra dualar okunur ve kurbanlar kesilir iken siyah çarşafı yırtıp altından Ay Yıldızlı Bayrağımızı çıkardılar. Bu siyah örtü yırtma geleneği 25 temmuz 1920 tarihinde Yunan ordusunun Edirne’yi işgaline kadar sürdü.
25 Kasım 1922 de Edirne Yunan işgalinden kurtarılmasından sonra, Bulgar işgalinden kurtuluş Yunan işgalinden kurtuluşa dönüştü. Mahyalar Selimiye camii nin Bulgaristan tarafına bakan 2 minaresi yerine, Yunanistan tarafına bakan çapraz minareleri arasına çevrildi . 25 Kasım günleri Kurtuluş bayramlar başlamadan önce Selimiye Minarelerindeki Kara bayrağın yırtılıp Al Yıldızlı bayrağımızın görünmesi üzerine toplar atılıp bayram başlardı.
1938 Selimiye

10 Kasım 1938 tarihinde, Ulu Önderimiz M. Kemal Atatürk ün ölümü ile iki minare arasına elektrik ampulleri ile ATATÜRK mahyası yazıldı. 1 yıl süre ile akşam ezanından sabah ezanına kadar her akşam ATATÜRK mahyası yakıldı. 1938 yılı Kurtuluş bayramı resmi geçit yapılmadı.

1939 yılından 2. Dünya Savaşı başlayınca cami minarelerinin şerefelerine düşman uçakları için makineli tüfekler konulduğu için mahya yazılışı yapılmadı, 1944 savaş sonrası Kurtuluş Bayramında yalnız bayrak asıldı, Kara bayrak yırtma geleneği kaldırıldı. 7 Yıllık aradan sonra bir daha tekrar edilmedi.
Londra (E-5) Karayolu’nun asfalt yapılması ve Otobüs Terminali nin  de Hacılarezanı yöresine taşınmasından sonra  Resmi geçitler, Belediye binası önünden kaldırılıp, Hacılarezanı yöresinden, Eski Camii yönüne doğru asfalt üzerinden yapılaya başlandı.