ADALET KASRI ; Seng-i arz ve Seng-i ibret taşları

Adalet Kasrı

ADALET KASRI
Padişahların divan toplantılarını dinledikleri Adalet Kasrı bağımsız kule şeklinde bir bina olarak yapılmıştı. Benzerleri Edirne ve Manisa saraylarında da var olan yapının, Osmanlı Devleti’nin adaleti her şeyin üzerinde tuttuğunu ifade eden sembolik bir anlamı vardır. Çeşitli tamirler gören Adalet Kulesi Sultan II. Mahmud döneminde (1819-20) yıllarında tadil edilerek yükseltilmiştir. Daha sonra, 19 yy. da Sultan Abdülaziz döneminde bugünkü yüksek ve sivri külahlı görünümünü kazanmıştır.
Edirne Kırkpınar Güreşlerinin yapıldığı Sarayiçi Mevkiinde bulunan Adalet Kasrı. Kanuni Sultan Süleyman zamanında (1561 yılında ) inşa edilmiş.
Türkler Edirne’yi aldıktan sonra burada imar hareketlerine başladıkları gibi, Osmanlı sultanlarının oturmaları için de saraylar, köşkler yaptırmışlardır. Edirne’de Osmanlılar tarafından yaptırılan iki saraydan biri olan ve Saray-ı Cedid-i Amire olarak da bilinen Edirne Sarayı’nın inşası 1451 yılında II. Sultan Murat tarafından başlatılıp Fatih Sultan Mehmet zamanında tamamlanmış, saray uzun yıllar içerisinde yapılan ilavelerle genişlemiştir. Sarayda ilk yıllarda Bab-ı Hümayun, Alay Meydanı, Cihannüma Kasrı, Kum Kasrı, Harem ve Enderun bulunuyor iken; Kanuni döneminde Terazi ve Adalet Kasırları saraya eklenmiştir.
İhtiyaç sahiplerinin dilekçe ve arzuhallerini sarayın emniyet teşkilatının başı durumundaki Bostancıbaşı’ya iletilmek üzere, bu kulenin önündeki iki taş sütundan biri olan Seng-i Hürmet (Saygı Taşı) Taşı’na bıraktıkları için olsa gerek bu kuleye Adalet Kasrı denilmektedir. Seng-i İbret (İbret Taşı) denilen diğer sütunda ise boğdurulan devlet büyüklerinin başları padişahın görmesi için teşhir edilirdi.
Adalet Kasrı’nın dilekçe kabulü ve ibret için teşhir dışında da önemli işlevleri var idi. Nitekim; Osmanlı İmparatorluğu’nun merkezi yönetim örgütü öğelerinden olan Divan-ı Hümayun toplantılarının bu kulede yapılıyor olması ve Kanuni Sultan Süleyman’ın Osmanlı İmparatorluğu’nun yasalarını yine bu kulede bir araya toplayarak bir Kanunname oluşturması oldukça önemlidir.
http://www.edirne-ttvkd.org.tr/?Syf=18&Hbr=227671