28 Eylül – Edirne

2. Sultan Mustafa

28 Eylül 1696 : II.Sultan Mustafanın Sofyadan Edirneye dönüşü.
28 Eylül1912  : Taşradan gelen redif taburlari ve nizamiye firkalari kale dışındaki mevzilerine yerleştiler. Müstahhem mevzi komutani Şükrü paşa İstanbuldan Edirneye gelmiştir.
28 Eylül 1992 : Tarihi Alipaşa çarşısı sabaha karşı 01.30 da çıkan yangında tamamen yandı.
28 Eylül 1940 : Arpacı hacı Hamza mescidi (Süpürgecilerde, tek göz köprüsü civarında) satılığa çıkartılmıştır.
28 Eylül 1940 : Tiktin ağa cami’i arsasının mülkiyeti 50 liraya marangoz Şahab a satılmışdır.
28 Eylül 1940 : Köprüce bayırındaki Hacı İslam mescidinin arsası satılığa çıkartılmıştır.
28 Eylül 1940 : Berkuk ağa cami’i enkazı satılığa çıkartılmıştır.
28 Eylül 1940 : Çavuşbey cami’i enkazının satılmasına karar verilmiştir.
28 Eylül 1940 : Debbağ Hacı Halil cami’i arsası satılığa çıkartılmıştır.
28 Eylül 1940 : Derviş abi (Helvacı baba) mescidi arsasının satılmasına karar verilmiştir.