Maarif Salname Kayıtlarına Göre Edirne Medreseleri

Medrese

Rumi 1316
Miladi 1900
Maarif Salname Kayıtlarına Göre Edirne Medreseleri
Bu salname’de öğrenci sayılarınında belirtilmiş olması oldukça ilginçtir.
Listede 22 Adet EDİRNE merkezde bulunan medreseler sıralanmıştır.
Medrese ismi, yeri ve yaptıranı, müderrisi, öğrenci sayıları belirtilmiştir. [adsenseyu1]

 Medresenin Adı
Name Of The Scholl 
 Yeri ve Yaptıranı
Location and Commisioned by 
 Müderrisi
Teacher 
 Öğrenci Sayısı
Number of Students 
Peykler Medresesi Selimiye Camii Yanında  Hasan Efendi  100
Kura Medresesi Selimiye Camii Yanında  Rıfat Efendi  75
Hayriye Medresesi Küçükpazar- Hacı Ahmet Bey Trafından Yap.  Mahmut Efendi  75
Saraciye Medresesi Meydan Mah. Saraceddin Tarafından Yap.  Sadık Efendi  25
Ders-i Am Medresesi Kıyık Cad. Ders-i Am Mustafa Efendi Tarafından Yap.  Hulisi Efendi  26
Taşlık Medresesi Sarıca Paşa Tarafından Yap.  Hüseyin Efendi  60
Yedi Yol Ağzı MEdresesi  Hacı Hasan Efendi Tarafından Yap.  Hacı Halil Efendi  70
 Küçük Medrese  Kıyık Cad- Bevvab Sinan Efendi Tarafından Yap.  Sezai Efendi  22
Cami-i Atik Medresesi  Eski Cami Yanında Çelebi Sultan Mehmed Tarafından Yap.  Sami Efendi  75
Ekmekçi Köylü Medresesi  Eski Camii Yanında-Mustafa Efendi Tarafından Yap.  Hafız Emin Efendi  67
 Orta Medrese  Üç Şerefeli Cami Yanında- 2. Murad Tarafından Yap.  Hafız Mehmet Efendi  62
 Saatli Medrese  Üç Şerefeli Cami Yanında- 2. Murad Tarafından Yap.  İsmail Efendi  71
 Sultan 2. Beyazid Medresesi  Sultan 2. Beyazid Külliyesi İçinde  Hafız Halim Efendi  20
 Orta İmaret Medresesi  Gazi Mihal Bey Semtinde Hacı Ahmet Feyzi Efendi Tarafından Yap.  Abdurrahman Efendi  15
 Darül Hadis Medresesi  Sultan 2. Murad Tarafından Yap. Said Efendi 20
 Seyfullah Medresesi Süleymaniye Cad. Seyfullah Efenti Tarafından Yap.  Hacı Osman Efendi 24
 Lari Hamid Çelebi Medresesi  Laleli camiindeki bu medrese Menzilci Ali Ağa tarafından Yap.  Abdurrahman Efendi  44
 Hacı Veli Medresesi  HAci Veli Tarafından Laleli Camiinde Yap.  Abdurrahman Efendi  8
 Defterdar Medresesi  Kurşunlu Fırın Semtinde Halk Tarafından Yap.  Hafız Ahmet Efendi  27
 Yakup Paşa Medresesi  Yakup Paşa Tarafından Kaleiçine Yap.  Hafız Ahmet Efendi  27
 Sinan Paşa Medresesi  Mir-i Miran Sinan Paşa Tarafından Beylerbeyi Mah. Yap.  Hacı Hafız Süleyman Efendi  46
 Kofacılar Medresesi  Hacı Salih Bey Tarafından, Kofacılar İçinde Yap.  Hacı Süleyman Efendi  27

 Kaynak : Trakya Üniversitesi Sultan 2. Beyazid Külliyesi Sağlık Müzesi Kitabı