Edirne Belediye Başkanı Dilaver Bey

Dilaver Bey

Dilaver Bey; Napolyon’u (Mısır – Akka) da yenilgiye uğratan ve Mısır’dan çıkaran, Cezzar Ahmet Paşa’nın torunudur. Edirne’de 1865 yılında dünyaya gelmiştir. Babası Filibe Nazırı Hüseyin beyin oğlu Mustafa beydir.
Ailesi Edirne’nin zengin ailelerinden olup, çocukluk yılları bu günkü Göğüs Hastalıkları Hastanesi karşısındfa, şimdiki çocuk parkının bulunduğu yerde geçmiştir.Tahsilini mahalle mektepleri dışında Mustafa Bey’in tuttuğu öğretmenlerden almıştır. Bunun yanında komşuları olan, Edirne Eyalet Valisi Müşir Arif Paşa (Akif ve Haşim İşcan’ın babaları) Cevdet Paşa’nın ile Dilaver Bey’in yaşamında etkileri olmuştur.
[adsenseyu1]
Milliyetçi bir kimlikle yetişmiştir.
Süloğlu ilçesi, Napolyon’u yendiği için Cezzar Ahmet Paşa’ya ödül olarak verilmiş ve bu arazi daha sonra Dilaver Bey’e geçmiştir.
Edirne’de belediye meclis üyeliği, iki defe da (1898 – 1903) ve (1907-1910) tarihler arasında belediye başkanlığı yapmıştır.
Dilaver Bey, belediye başkanlığı döneminde, 1905 yangınıyla yanan Edirne’nin Kaleiçi semtini yeniden imar etme uğraşısı vermiştir. 20.08.1905 yılında Dilaver Bey, Ebniye İnşaat Cemiyeti Reisi Halil Efendi, Sanat Okulu Müdürü Hasan Rıza Bey ve Bakkalbaşı Emin Efendi’nin bulunduğu 15 kişilik bir heyetle Paris’e gitmişlerdir. Orada yapılan araştırma ve incemelerde aldıkları bilgiler, Kaleiçi’nin şehir planının yeniden yapımında etkili olmuştur. Ayrıca; belediye binasını kendi parası ile inşa ettirmiş. Kaleiçi düzenlemesine de maddi açıdan destek vermiştir. Abacılarbaşı’nda şimdiki Ziraat Bankası köşesinin düzenlenmesinde kendi parasını harcayarak istimlakler yaptırmıştır.
Balkan Savaşı’nda Dilaver Bey, Edirne şehrini müdafaa eden Şükrü Paşa yanında yer almış ve büyük destek sağlamıştır. Bu nedenle belediye binasının Bulgarlar tarafından işgali sırasında dövülerek kaburga kemikleri kırılmıştır. Bu yüzden hastanede 10 gün kadar yatmıştı ve bu olaydan sonra iyileşemeyip 15 Nisan 1919 yılında vefat etmiştir. Önce, bugün 25 Kasım Stadyumu olan Zindanaltı mezarlığına gömülmüştür. Saha organizasyonu yapılırken, Belediye Encümeni’nce belediye bahçesine türbe yapılması istenmiş, ancak uygun görülmediğinden, kemikleri, Selimiye Cami; mezarlığına taşınmış ve oraya gömülmüştür.