Genel

1640 yılının Es'ar (Narh) defterinden alınmış Edirne'de el ile işlenen sanatlar

1640 yılının Es’ar (Narh) defterinden alınmış Edirne’de el ile işlenen şu sanatlar. 1-Edirne alaca sepet, çıngıraklı alaca, alaca meze sepeti. 2-Edirne keçesinden kapı perdesi, kırmızı Edirne keçesinden nakışlı ocak yaşmağı 3-Edirne kesimi kellepuş (Başa giyilen külah) 4-Edirne kesimi çift kat yular. 5-Edirne velensesi, mavi ve kırmızı yorgan velensesi, zergerdani velense.

Edirneli Şahsiyetler Genel

Amerikan Sefarad Federasyonu yönetim kurulu üyesi Edirneli işadamı Norman Belmonte

ABD’nin kilit isimleri Türk Yahudileri…  ABD’de yayımlanan Türk dergisi ”Turk of America” Osmanlı İmparatorluğu döneminde ABD’ye göç eden Türk Yahudilerinin hikayelerini özel bir sayıda bir araya getirdi. Dergide , 100 yıl önce Marmara Adası’ndan göç edip Seattle’a yerleşen ilk Türkler Solomon Calvo ve Jack Policar, Maryland Genel Kurul Grup Başkanı Lüleburgazlı Dan Morhaim gibi başarılı isimlerin hikayeleri […]

Genel

Yükseliş Döneminde Osmanlı Savaş Taktiği

Osmanlı Türklerinin, yükseliş çağlarında, XVI. asırlarda kazandıkları savaşların gerçekçi bir açıklaması yapılmış değildir. Türk ordusunun, çok defa kendinden kala­balık bağlaşık Avrupa ordularını yendiğini yazan tarihler, bu zaferleri, Türk asker­lerinin kahramanlığının ötesinde bir açıklamaya bağlamak lüzumunu duymamış­lardır. Hâlbuki Osmanlı Cihan İmparatorluğunun kurulmasını sağlayan bu zafer­lerin sırları, sanıldığından daha girifttir. Osmanlı Türkleri’nin yükseliş çağlarında bir savaşın, önce […]

Genel

Tarih Boyunca Balkanlarda Türkler

Türkler’in Balkanlara yerleşmesi çok eski tarihlere dayanmaktadır. Türkler Balkanlar’a iki ayrı yoldan gelmişlerdir. Birincisi Hazar Denizi-Karadeniz kuzeyinden, ikincisi ise güneyden Anadolu üzerindendir. Balkanlar’a gelen ilk Türk kavimleri MS 300 yıllardan itibaren Karadeniz’in kuzeyden geçerek bölgeye yerleşmişlerdir. Bunlar Oğur (Utrugur, Kutrugur), Bulgar, Peçenekler, Oğuzlar, Kumanlar (Kıpçaklar) gibi Türk boylarıdır. Ancak bu Türk kavimlerinin büyük bir çoğunluğu […]

Osmanlı Dönemi

Osmanlı Tarih Deyimleri ve Terimleri Sözlüğü

Bu eser 3 cilttir. MEB tarafından yayınlanan eserde Osmanlı Devletinin müessese ve teşkilat tarihi ile ilgili maddeler çoğunluktadır. Sitemizden PDF formatında indirebilirsiniz. Osm. Ter. Söz. Pakalin Fasikül 1 (8199) Osm. Ter. Söz. Pakalin Fasikül 2 (4967) Osm. Ter. Söz. Pakalin Fasikül 3 (4200) Dosyaları açabilmek için Adobe PDF 9.0 veya üstü  gereklidir. Detaylı bilgi ve […]

Edirneli Şahsiyetler

Salih Hüseyin Zorlutuna – T.C. MF.V. Memurlarına Mahsus Sicil Cüzdanı – 1939

Bu tarihi belgeler, Zorlutuna ailesi tarafından Edirnetarihi sitesi yöneticilerine ulaştırılmıştır. Tüm belgeler dijital ortama aktarılıp, asılları ve dijital kopyaları ile kendilerine iade edilmiştir. Edirnetarihi yöneticileri olarak ZORLUTUNA ailesine teşekkürü bir borç biliriz.

Edirneli Şahsiyetler

Hatice Sadiye Zorlutuna – Edirne İli Kültür Direktörlüğü İlk Okul Öğretmenleri Sicil Dosyası

Bu tarihi belgeler, Zorlutuna ailesi tarafından Edirnetarihi sitesi yöneticilerine ulaştırılmıştır. Tüm belgeler dijital ortama aktarılıp, asılları ve dijital kopyaları ile kendilerine iade edilmiştir. Edirnetarihi yöneticileri olarak ZORLUTUNA ailesine teşekkürü bir borç biliriz.

Osmanlı Dönemi

Silistre Eyaleti

Tarihi Silistre Eyaleti veya Silistre Beylerbeyliği, Osmanlı Devleti eyaletidir. Bugünkü Türkiye’nin Kırklareli ve Edirne illerini Bulgaristan’ın kuzey kısmını, Romanya’nın Dobruca bölgesiyle, Ukrayna’nın Odessa ve Mıkolayiv illerini kapsamaktadır. Eyaletin Karadeniz’e kıyısı vardır. Eyaletin yüzölçümü 127.675 km² kadardır.