Osmanlı Padişahlarının Türbeleri Nerede?

Padişah Türbeleri


29 PADİŞAH İSTANBUL’DAKİ 13 TÜRBEDE

1- Fatih Sultan Mehmed Türbesi
2- Sultan Abdülmecid Türbesi
3- Yavuz Sultan Selim Türbesi
4- Sultan II. Bayezid Türbesi

5- Kanunî Sultan Süleyman Türbesi (Sultan II. Süleyman ve II. Ahmed de burada)
6- Ayasofya Türbeleri (Sultan II. Selim, III. Murad, III. Mehmed, I. Mustafa ve İbrahim)
7- Sultan I. Ahmed Türbesi (Sultan II. Osman ve IV. Murad da burada)
8- Cedid Havatin Türbesi (Sultan V. Murad metfun)
9- Hatice Turhan Valide Sultan Türbesi (IV. Mehmed, II. Mustafa, III. Ahmed, I. Mahmud ve III. Osman da burada)
10- Sultan I. Abdülhamid Türbesi (Sultan IV. Mustafa da burada)
11- Sultan III. Mustafa Türbesi (Sultan III. Selim de burada)
12- Sultan II. Mahmud Türbesi (Sultan Abdülaziz ve II. Abdülhamid de burada)
13- Sultan V. Mehmed Reşad Türbesi
Osman Gazı
(Beyliği: 1281-1326)
Türbesi: Bursa Tophane semtinde.
Orhan Gazı 
(Saltanatı: 1326-1362)
Türbesi: Bursa Tophane’de babası Osman Gazi’nin türbesinin yanında.
I. Murad ‘hüdâvendıgâr’
(Saltanatı: 1362-1389)
Türbesi: Kosova Savaşı’ndan sonra şehit edilince iç organları Kosova’ya, naaşıysa Bursa Çekirge’deki camisine defnedildi.
Sultan I. Bayezıd ‘Yildirim’
(Saltanatı: 1389- 1402)
Türbesi: Bursa Yıldırım’daki camisinin haziresinde.
Çelebı Mehmed 
(Saltanatı: 1413-1421)
Türbesi: Ünü dünyayı saran Bursa Yeşil Türbe’de yatıyor.
Sultan II. Murad
(Saltanatı: 1421-1451)
Türbesi: Bursa Muradiye’de metfun.
Fatih Sultan Mehmed
(Saltanatı: 1451-1481)
Türbesi: Fatih’te. Adına inşa ettirdiği caminin avlusunda. Ziyarete açık.
Sultan II. Bayezıd 
(Saltanatı: 1481-1512)
Türbesi: Fatih Bayezid meydanında. İnşa ettirdiği camisinin avlusunda. Ziyarete açık.
 Yavuz Sultan Selim 
(Saltanatı: 1512-1520)
Türbesi: Fatih Çarşamba semtinde. Camisinin avlusunda. Ziyaret için onarımın bitirilmesi beklenmekte.
Kanunî Sultan Süleyman
(Saltanatı: 1520- 1566)
Türbesi: Fatih Süleymaniye semtinde.Mimar Sinan eseri külliyesinde. Ziyarete açık.
Sultan II. Selim ‘Sari’
(Saltanatı: 1566-1574)
Türbesi: Ayasofya Camii avlusundaki üç büyük türbeden ortadaki. Ziyarete açık.
Sultan III. Murad
(Saltanatı: 1574-1595)
Türbesi: Ayasofya Camii avlusundadır. Babası Sultan II. Selim’in türbesi yanındadır. Ziyarete açık.
Sultan III. Mehmed
(Saltanatı: 1595-1603)
Türbesi: Ayasofya Camii avlusundadır. Babası Sultan III. Murad ve dedesi II. Selim’in türbeleri yanındadır. Ziyarete açık.
Sultan I. Ahmed
(Saltanatı: 1603-1617)
Türbesi: Fatih’te. Camisinde. Ziyarete açık.
 Sultan I. Mustafa
(Saltanatı: 1617- 1618 ilk, 1622- 1623 ikinci) 
Türbesi: Ayasofya Camii avlusunda. Haziredeki en sade türbedir.Mabedin kilise devrindeki vaftizhane. Türbede onarım devam ediyor.
Sultan II. Osman ‘Genç’
(Saltanatı: 1618-1622) 
Türbesi: Babası Sultan I. Ahmed’ türbesinde. Ziyarete açık.
Sultan IV. Murad
(Saltanatı: 1623-1640) 
Türbesi: Babası Sultan I. Ahmed’ türbesinde ağabeyi II. Osman  ile. Ziyarete açık.
Sultan İbrahım 
(Saltanatı: 1640-1648)
 Türbesi: Ayasofya Camii avlusunda. Amcası Sultan I. Mustafa ile. Türbe onarımda.
Sultan IV. Mehmed 
(Saltanatı: 1648- 1687) 
Türbesi: Eminönü Yeni Cami’nin müştemilatındaki Hatice Turhan Valide Sultan Türbesi’nde.  Aradan geçen cadde camiyle türbeyi ayırmış. Ziyarete açık.
Sultan II. Süleyman 
(Saltanatı: 1687- 1691) 
Türbesi: Büyük dedesi ve adaşı Kanunî Sultan Süleyman’ın yanında metfun. Ziyarete açık.
Sultan II. Ahmed
(Saltanatı: 1691- 1695) 
Türbesi: Ağabeyi Sultan II. Süleyman gibi büyük dedesi Kanunî Sultan Süleyman türbesinde. Ziyarete açık.
  Sultan II. Mustafa 
(Saltanatı: 1695- 1703) 
Türbesi: Eminönü Hatice Turhan Valide Sultan Türbesi’nde metfun. Ziyarete açık.
Sultan III. Ahmed  
(Saltanatı: 1703- 1730) 
Türbesi: Eminönü Hatice Turhan Valide Sultan Türbesi’nde. Ziyarete açık.
Sultan I. Mahmud 
(Saltanatı: 1730- 1754)
Türbesi: Eminönü Hatice Turhan Valide Sultan Türbesi’nde yatmakta. Ziyarete açık.
Sultan III. Osman 
(Saltanatı 1754- 1757)
Türbesi: Eminönü Hatice Turhan Valide Sultan Türbesi’nde. Ziyarete açık.
Sultan III. Mustafa 
(Saltanatı 1757- 1774)
Türbesi: Fatih Laleli Camii’ndeki. türbesinde. Aksaray’dan Bayezid’e giderken solda. Onarım bitti, açılış tarihi belirleniyor.
Sultan I. Abdülhamıd 
(Saltanatı 1774- 1789) 
Türbesi: Eminönü Hatice Turhan Valide Sultan Türbesi önünden yüründüğünde soldaki IV. Vakıf Han’ın karşısında. Ziyarete açık.
Sultan III. Selım 
(Saltanatı 1789- 1807) 
Türbesi: Laleli Camii haziresinde babası Sultan III. Mustafa ile. Onarım bitti, açılış tarihi belirleniyor.
Sultan IV. Mustafa  
(Saltanatı 1807- 1808)  
Türbesi: Eminönü IV. Vakıf Han karşısındaki türbede babası Sultan I. Abdülhamid’in yanında. Ziyarete açık.
Sultan II. Mahmud  
(Saltanatı 1808- 1839) 
Türbesi: Fatih Çemberlitaş Divanyolu Caddesi’nde. Türbe müştemilatı bugün Türk Ocağı’na tahsisli. Ziyarete açık.
 Sultan Abdülmecıd  
(Saltanatı 1839- 1861)  
Türbesi: Fatih Çarşamba’da büyük dedesi Yavuz Sultan Selim Külliyesi’ndeki türbede. Onarımın bitirilmesi beklenmekte.
Sultan Abdülazız  
(Saltanatı 1861- 1876)
Türbesi: Fatih Divanyolu Caddesi’nde babası Sultan II. Mahmud’un yanında. Ziyarete açık.
 Sultan V. Murad   
(Saltanatı 1876- 1876)  
Türbesi: Hatice Turhan Valide Sultan Türbesi’ne ek inşa edilen Cedid Havatin Türbesi’nde annesi Şevkefza Valide Sultan’ın yanında. Ziyarete açık.
 Sultan II. Abdülhamıd  
(Saltanatı: 1876- 1909) 
Türbesi: Fatih Divanyolu Caddesi’nde dedesi Sultan II. Mahmud ve amcası Sultan Abdülaziz ile. Ziyarete açık.
Sultan V. Mehmed Reşad 
(Saltanatı: 1909- 1918)  
Türbesi: Mimar Kemaleddin imzası taşıyan yapı Eyüp’te Boyacı Sokağı ile Haliç arasındadır. Onarımı kısa süre sonra bitince açılacak.
Sultan VI. Mehmed Vahıdeddın  
(Saltanatı: 1918- 1922) 
Kari: Şam Süleymaniye Külliyesi’ndedir.
 
[adsenseyu4]