Redhouse – Osmanlıca İngilizce Sözlük ve Gramer Kitabı

Osmanlıca - İngilizce Sözlük

Osmanlıca – İngilizce sözlük niteliğinde Osmanlıcadan
İngilizceye yapılan ilk ve kapsamlı lügattir.
1890’da 12 cild halinde yayımlandı.
Sir James W. Redhouse’ın el yazması olan eserinin
orijinal bu gün  British Museum’da dır.
 
 
 
 

redhouseSir James William Redhouse

Osmanlıca harflere göre alfabetik sıralanan sözlükte kelimelerin Arapça, Farsça, Türkçe mensubiyetleri gösterilmekte, latin harfi okunuşları ile, türü belirtilmekte, numaralarla anlam farkları ve deyimler İngilizce verilmektedir.
Sözlük yazarı Sir James W. Redhouse 30 Aralık 1811’de Londra’da doğmuştur. 1819’da yetim ve öksüz kalarak Christ’s Hospital adlı yardım ve eğitim vakfına yerleştirilmiştir. Burada denizcilik, haritacılık, teknik resim, trigonometri gibi konularda tahsil görmüştür. 1826′da disiplinsizlik nedeniyle okuldan uzaklaştırılınca, Akdeniz’e açılan bir gemi ile yolculuğa çıkmış ve İstanbul’a gelmiştir. İstanbul’da Mühendishane-i Berri-i Hümayun’da teknik ressam olarak uzun yıllar çalışır burada kaldığı 8 yıllık sürede Türkçe, Arapça, Farsça ve Fransızca öğrenir.
1840′tan sonra Hariciye Nezareti tercümanı olarak görev alır ve dış temasların çevirisini yürüttür. 1853′de İngiltere’ye dönerek, dışişlerinde Doğu dilleri tercümanlığı yapar. Royal Asiatic Society derneği üyeliğine seçilir ve, Sir unvanı alır. 1892′de vefat eder.

Redhouse Osmanlıca İng. Sözlük (2796)

Osm. İng. Gramer Kitabı (1551)

Dosyaları açabilmek için Adobe PDF 9.0 veya üstü gereklidir. İndirmek için tıklayın.
Bibliyografya
Paşa Yavuzarslan; Türk Sözlükçülük Geleneği Açısından Osmanlı Dönemi Sözlükleri ve Şemseddin Sâmî’nin Kâmûs-I Türkî’si, Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Dergisi 44, 2 (2004) 185-202
Sir James W. Redhouse Mükemmel Bir Doğubilimcinin Öyküsü The Making of a Perfect Orientalist , Editör: Brian Johnson, Handan Cingi, Redhouse Yayınevi.
Kaynak : http://tarihvemedeniyet.org/2009/08/redhouse