Edirne Kalesi (Hadrianapolis) 2008 Yılı Kurtarma Kazısında Gün Işığına Çıkarılanlar

Kale

2008 yılında Zindanaltı Mevkii’nde, 4. Pafta, 15. Ada 21/53 parselde (eski ticaret borsası) yapılan kazı çalışmalarında, Roma İmparatoru Hadrianus Döneminde yapılan Edirne (Hadrianapolis) Kalesinin surlarının bir bölümü tespit edilmiştir. 2008 yılı Kazı çalışmaları eski ticaret borsasının güneyinde bulunan üzerinde yapılaşma bulunmayan 53 parselde gerçekleştirilmiştir. Aynı dönemde Eski Ticaret Borsasının binası da bodrum katına kadar yıktırılmış, sadece bodrum katının beton zemini ve binanın temelleri kalmıştır. 2008 kazı sonunda yapılan çalışmalarda yıktırılan binanın girişinin sur duvarının üstüne oturduğu görülmüştür.

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 Kaynak : Edirne (Hadriyanapolis) Kalesi Zindanaltı 4 Pafta 15 Ada 21-35 Parseller 2009 Yılı Kurtama Kazısı / Hasan KARAKAYA