Edirne Şehir Haritası;Kahraman Zorlutuna Arşivi

Eskiden orostiya namıyla bilinen ufak ve harab bir kasabadan ibaret olan edirne şehri miladın 1. asrında roma imparatorlarından
“hadriyan” tarafından tevsi ve tecdiyd edilmiş olmuştur( genişletilip yenilemiştir) Hadriyan bina kerdesi olan şehri sur ile çevirmiş. ve böylece kuzeyden gelecek barbar istilasına engel olmak istemiştir. bu tedbire rağmen şehir muteaddid defalar ( defalarca) barbarlar tarafından zapt olunmuştur.Diğer taraftan hadriyanopolis ehli… akını …… na tesadüf etmiş olması hasebiyle bunların istilasına uğramış ve miladın(1101) tarhinden 1300 senelerine kadar frenk ruesaaının( başkanının) tahtı hakiminde( hakimiyeti altında) kalmıştır. ehli salibib çekilmesi üzerine hadriyanapolis ıslav akvamı(milleti) tarafından mukerrer zabt ve tahrib edilmiştir. Türkler 763 ( miladi 1361) senesinde hadriyanopolisi feth ettikleri zaman muhtelif istilalar hasebiyle gayet harab ve bahçeleriyle beraber suru dahiline munhasır ufak bir kasaba bulmuşlardır.fil vakı ı hıyn( olay zamanında, olayın olduğunda) hadriyanopolis kasabasında 15 mahalle 8 kilise bir saray , romalılardan kalma bir su kemeri birde harab tiyatro vardı. nufusu ancak 20 bin kadar olmaktaydı.selatiyni osmaniye tesmiye eylediler ( edirne olarak isimlendirdiler)
osmanlıca bilenler gurubu:Hüseyin Polat-Zeynel Yıldırım- Nihat Yolcu
Kahraman Zorlutuna Arşivi