Edirne'de Mart Ayında Yaşanan Önemli Olaylar

1432 Mart 29/30 Cuma ertesini pazara bağlayan cumartesi/pazar gecesi saat 8’i 4 dakika geçe, Fatih Edirne eski sarayında dünyaya gelmiştir.
Zilkade 845-M:Mart 1441 Üç Şerefeli caddesinde baba Demirtaş mescidini yapdıran sultan Murat dönemi önde gelenlerinden baba Demirtaş ın vefatıyle mescidi haziresine defni.
1446 (Şubat veya Mart) Sultan II.Murat devlet ileri gelenlerinin çağrısı üzerine yeniden Edirne’ye gelip üçüncü kez hükümdar olmuştur.
2 Rebiul evvel-M:1453 Mart 22  İstanbul muhasarası için ordunun Edirneden hareketi.
Mart 1473 Uzun Hasan üzerine sefere çıkan Fatih, Şehzade Cem’i Rumeli muhafızlığı ile görevlendirip Edirneye dönmüştür.
920 Muharrem 22-M:19 Mart 1514  Yavuz Sultan Selim in İran seferi için Edirne’den İstanbula hareketi.
16 şevval 1043-M:Mart 1633 Sultan IV:Murat, Leh seferi için İstanbuldan çıkıp 12 günde Edirneye gelmiş,Leh kralı ile barış veya savaş işini serdar-ı Ekrem e bırakıp H:1044M:1634 Temmuzunda İstanbula dönmüştür.
3 Ramazan 1073-M:Mart 1662 Köprülü zade Ahmet paşaya iki murassa (Altunlu kaplama)sorguç verilip kutsal sancakla 5 remezanda Belgrada hareketi.
3 Remazan 1075-M:Mart 1664 Padişah IV.Mehmet in önünde hüner gösteren bir canbaz mesleğini bıraktığı için günde 40 akçe ile müteferrikalığa alındı.
26 şevval 1078-M:Mart 1667  Mes’udiye mescidini H:1076-M:1665 de cami’e çeviren dar’üs süeda ağası Mustafa ağanın vefatı.
Zilhicce 1083-M:18 Mart 1673 Sultan IV.Mehmedin uzun ve düz bir kayığa binerek nehir yoluyla has ahırları ve haraları görmek için ahır köyüne gitmesi ve akşam fazla yağmur yağdığı halde geri dönmesi.
8 Muharrem 1087 -M:Mart 1676 IV.Mehmed in İstanbula gitmesi için tuğlar çıkartılıp İskender köy sırtlarına otağ kuruldu. İstanbuldan hemen dönmesi düşünüldüğü için valide sultan Edirnede kaldı.
28 Muharrem 1088-M:Mart 1677 Avcı Sultan Mehmed Edirneden İstanbula gitmişdir.
8 Safer 1089-M:Mart 1678 Padişah IV.Mehmet çerhin seferine çıkmak için Edirneye gelip,orada durmadan Hacıoğlu sahrasında çadır kurdu ve sadrazamı serdar yapıp kale fethedildi, kendisi de kışı Edirnede geçirdi.
1092-M:1 Mart 1681 Cuma ertesi Padişah IV.Mehmet Edirneden İstanbula haraket etmiştir.
3 Rebiul ahir 1094-M:Mart 1682 IV.Sultan Mehmed in Avusturya seferi için Edirneden hareketi ve ordunun yenilgisinin Belgrattan haber alması.
15 şaban 1105-M:1693 Mart Avcı Sultan Mehmed in kızı ümmü Gülsümle rikap kaymakamı vezir Osman paşanın Edirnede beylerbeyi civarında Sinan paşa sarayında nikahlanmaları ve Edirne sarayından alayla gelinin getirilmesi ve yanında haseki sultan olduğu halde II.Sultan Ahmedin düğün yerine gelmesi.
1106-M:14 mart 1694 Pazar Bozoklu Mustafa paşanın yerine sadrazam olarak atanan Trablus şam Valisi Sürmeli Ali paşa, atanmasından 39 gün sonra Edirneye gelip göreve başlamıştır.
1108 Remezan 20-M:1696 Mart Avusturya seferine çıkış hazırlığı alarak padişahın tuğu kapı aralığına çıkartıldı daha sonra otağa çıkılıp aradan da Filibeye doğru hareket edildi.
26 Remezan 1110-M:Mart 1698 Sultan II.Mustafanın Edirnede bir oğlu dünyaya geldi ve Hasan adı kondu ve yine yeni doğan bir Şehzadeye Hüseyin adı verildi.
1111-M:5 Mart 1699 Kırım Hanı Devlet Giray ın 3. defa hanlıkdan çekilmesi.üzerine Kalgay bulunan oğlu II.Devlet giray Edirneye getirtilerek hanlık menşuru verilmiştir.
Zilkade 1115-M:1703 Mart Edirnede Ekmekçi zade Ahmet paşa vakfından solaklar hanında odabaşılık hizmetinin yenilenmesi.
Rebiul evvel 1127-M:1715 Mart Sultan III.Ahmedin, İstanbuldan Edirneye gelerek yüzbin askere geçit töreni yapdırması, siroz ve Nevrakopa gidişi.
Rebiul ahir 1128-M:1715 Mart Avusturya seferi nedeniyle Sultan III.Anmedin Edirneye gelmesi ve orduyu hududa yollayarak kışı Edirnede geçirmesi.
12 Rebiul ahir 1230-M:Mart 1814 Hekimlik pratiği yapmak için Edirne yöresine girecek olan Fransalı hekimlere izin verilmesi.
1298-M: 1 Mart 1880 Edirnede Melce-i eytam “Yetim çoçuklara sığınak” adlı okulun temeli atılmışdır.
1311-M:27 Mart 1893 Pazar saat 5.5 (Ezani saat) San’at okulunun temeli büyük bir törenle vali Abdurrahman Nureddin paşa tarafından atılmıştır.
1313-M:1895 Mart 27 pazar ertesi Horozlu caddesindeki yeni sanayi okulunun temeli atılmışdır.
1314-M:1896 Mart 14 Bulgar prensi ve doğu Rumeli valisi Ferdinand sabah saat 1.15 da Edirne demiryolu istasyonunda askeri törenle karşılandı ve burada on dakika dinlendikten sonra gelen karşılıyacılarla beraber İstanbula harerek etti.
1913 Mart 26 (R-mi 13 mart Çarşamba saat 8.15) Hıdırlıktaki telsiz direğine beyaz bayrak çekilmiş ve 155 gün süreyle kahramanca bir savunmadan sonra Şehir teslim olmuştur. şehir, 3 ay 26 gün (117) gün Bulgar işgalinde kalmışdır.
26 Mart çarŞamba 1913 Bulgar askerleri, doğu yönünden şehre akmaya başlamış, geçdikleri yeri yakip kavuran cehennem ateşi gibi kıyık ve civarı evlerine, mallarina, can ve ırzlarına saldırarak bir yanar dağ alemi gibi şehrin eteklerine akmaya başlamışardır.
1329-M:1913/ Mart 1913 Ressam ve sanayi okulu müdürü Hasan Riza bey (1858- 1913) , Karaağaçdaki evinden, tabloları ve antika silahlarına göz koyularak alınmış ve istasyon karşısındaki değirmen arsasında Bulgarlar tarafından süngülenerek şehid edilmiştir. Defnedildiği yer bilinmiyor.
31 Mart 1920 Müdafaa-i Hukuk hey’eti bu tarihde yapılan kongre sonunda “Trakya Müdafaa-i Hukuku Milliye Merkez” hey’etini oluşturmuşdur. Merkez hey’etine: “Edirneden Kasım yola geldili, müftü Mestan, belediye başkanı Şevket bey, Ahırköylü Ahmet Merter, Lüleburgazdan Şevket ödül, Şevket Dingiloğlu, Geliboludan Ekrem Demiray, Şarköyden Mustafa Asım, Keşandan hafız Emin beyler seçilmişlerdir.
3 Mart-13 Mayıs 1920 Yukarıdaki tarihlerde Edirne ve Lüleburgaz da yapılan toplantılar sonunda “Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti” ne bağlı bir şube olarak çalışan “Trakya-Paşaeli Müdafaai Hukuk cemiyeti” kurulmuştur.
Mart 1931 Ömer efendi tekkesi enkazı 395 liraya eski keresteci Ali ye satılmıştır.
Mart 1932 Sarıcapaşa mahallesindeki tekke 151 liraya satılmıştır.
Mart 1933 Sezai tekkesi enkazı 311 liraya eski keresteci İsak oğlu Jak’a satılmıştır.
2 Mart 1933 Belediye eski harflerle olan sokak tabelalarını sildirmiştir.
21 Mart 1935 Karar No=22 Gülbahar valide sultan cami’i onarılmasının mümkün olmadığına dayanan bir raporla keresteci Cafer Çolpana satılmıştır. (Ön ve divarları yıkılmaya terk ediliyor sonra da cami satılıyor)
M:27 Mart 1939 Karar No=5  Turgut Bazirgân (Kavakli cami’i) Rakkas Ali bey, Sinan bey, Hafız Ahmet, Veled-i Veliyüddin, Zen-i İbrahim paşa camilerinin arsaları ile Sıkca Murat, Yaktin ağa, Sarıcapaşa, Vize Çelebi, İbrahim paşa, Nişancı paşa, Emir mescidi, Köseç Balaban, Hâcegi, Abdurrahman, Yaya Timurtaş camilerinin mülk olarak satılmalarına karar verilmiştir. Kararı alan komisyon:Belediyeden matbaacı Mustafa Çetinkol, ÜYE:Milli Emlak Müdürü Şükrü:ÜYE: Vakıflar Müdürü İbrahim Kayaalp,
27 Mart 1939 Karar No=5 Bürümcüklü İsmail ağanın yapdırmış olduğu Çakalca cami’nin satılmasına karar verilmiştir.
24.Mart.1943 Tal’at paşanın tahnit edilmiŞ olan nâşının içinde bulunduğu tabutu getiren trenin Karaağaç istasyonunda törenle karşılanmasına karar verilmiştir.
3.Mart.1943 Pazar günü yapılan seçim Dr.Fatma Memik, Fuat Balkan, Ekrem Demiray, Edip Ağaoğlu, Mahmut Nedim Gündüz Alp Edirne millet vekili olarak seçilmişlerdir.
17.Mart.1945 Edirne tarih yazarı Lise tarih öğretmeni Osman Nuri Peremeci vefat etmiştir.
13 Mart 1951 Atatürk’ün kız kardeşi Makbule Atadan Edirneye gelmiş ve nakliyeci Sabri Atatürk’ün evinde bir gece misafir olmuştur.
21.Mart.1953 Şehir büyük bir depremle sarsıldı. Çarşamba saat 21.10. da baŞlayan deprem 48 saniye sürmüştür. İkinci def’a 23.20 de tekrerlamış olup büyük zarara neden olmuştur.
25 Mart 1954 Saat kulesinin yiktirilmasina belediye tarafından başlanmıştır.(Kule iki aşamada yıkdırılmışdır.)
28.Mart.1956 Cumhurbaşkanı Celal Bayar Edirnede büyük törenle karşılanmış ve halka hitap etmiştir.
6.Mart.1963 Belediye binasının onarımı sona ermiştir.
20 Mart 1964 Yıktırılan eski hükümet binasının arsasında yapılması kararlaştırılan yeni hükümet binasinin ihalesi bugün yapılmıştır.
23 Mart 1964 Eski hükümet binasının yıktırılıp enkazının 6 ay içinde kaldırılması işi bir müteahhide ihale edilmiştir.
28 Mart 1964 Eski hükümet binasının yıktırılmasına, yüksek anıtlar kurulu, eski eser olduğu için karşı çıkmıştır. (Buna rağmen yıktırılmışdır.)
8.Mart.1965 Ayşekadın-Kirişhane semtinde yapılmasına karar verilen otobüs terminal binasının temeli atılmıştır.
19.Mart.1965 Dünya sağlık teşkilatından bir grup uzman Sağlık müdürlüğü çalışmalarını yerinde görmek ve bilgi almak için Edirneye gelmişdir.
25.Mart.1965 Adalet kasrı onarımı tamamlanmıştır.
14.Mart.1966 Edirne Devlet hastahanesine ek olarak yapdırılacak 50 yataklı doğum evi binasının temeli hastahane bahçesinin bir bölümünde saat 17.30 da atılmıştır.
16 Mart 1967 Merkezi Edirne’de olan “Edirne Üniversitesini Kurma, Geliştirme, Yaşatma, Koruma ve Yüksek Öğretim Gençlerine yurt Yapma Derneği adı altında bir dernek kurularak faaliyet geçirilmiştir.
6 Mart 1974 Selimiye cami’ine oparlör tesisatı kurulmaya başlanmıştır.
11 Mart 1974 Türkiye Ögretmenler bankası Edirne Şubesi saat 11 de yapılan bir törenle hizmete girmişdir.
27 Mart 1974 Edirne Tıp Fakültesinin kurulması konusu yüksek ögretim kurulunda görüşülmeye başlandı.
28 Mart 1975 Tarihi karaağaç gümrüğü bugün kapanmıştır.
17 Mart 1976 Tamir edilen bedestenin dükkanları kiraya verilmişdir.
7 Mart 1977 Rihter ölçeğine göre 5,7 şiddetinde bir deprem oldu.
31 Mart 1977 Bölge kapalı spor salonunun yanında yapılacak olan yüzme havuzunun temeli atıldı.
28 Mart 1979 Edirne Tıp Fakültesi çevresine 20 bin adet fidan dikildi.çalışmalara Fakülte dekanı Prof.Suat Vural ve öğrenciler de katıldı.
28 Mart 1979 Umurbey mahallesindeki Tavanlı çeşmenin onarımına başlanılmışdır.
26 Mart 1984 Edirnenin yeni belediye başkanlığına Eczacı İbrahim Ay seçildi.
31 Mart 1984 Edirne yeni bir turistik otele kavuştu. Kale içindeki park otel Mühendis Ali Onar ın eseri olarak hizmete açıldı.
2 Mart 1987 Trakya Üniversitesi Hastahanesi açılıp hasta kabulüne başlandı. Açılan bölüm 280 yataklıdır. İlerinde 500 ve daha sonra 750 yatağa çıkartılacaktır. Yatak ücreti 1200 ile 2000 lira arasındadır.
4 Mart 1987 Karakışta kapanan yollar yüzünden beşbin yerli ve yabancı Edirnede mahsur kaldı. Oteller dolup taşdı. İstanbul yolu kapandığından gazetelerde gelmedi.
16 Mart 1987 Devlet Başkanı Kenan Evren tarafından hemşerimiz Dr.Nevzat Atlığa Devlet san’atçısı Prof.ünvanı verilmiştir.
14 Mart 1988 Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi, bölüm bölüm devlet hastahanesinden yeni binasına taşınmışdır.
15 Mart 1988 Trakya Üniversitesi el san’atları ve restorasyon bölümü yüksekokulunun 2. Beyazid külliyesinde öğrenime başlaması üzerine cami’in orjinal süslemeleri ortaya çıkartılıp restore edilmeye başlanılmıştır.
28 Mart 1989 SHP Belediye başkanı adayı Hamdi Sedefçi Belediye Başkanı oldu.
20 Mart 1990 Milli takımlar kamp ve eğitim merkezi bugün saat 14.00 de Devlet Bakanı tarafından törenle hizmete açıldı.
27 Mart 1990 Ayşekadın Uzunkadırımdaki Yeşilce (Mezit bey) cami’inin onarımı tamamlanıp saat 14.30 da ibadete açılmıştır. Onarım işinde vakıflar yönetiminin yanında Edirne valisi Ünal Erkan ın da büyük emeği geçmiştir.
15 Mart 1991 Kapıkulede yapılacak cami’in temeli bugün atıldı. Diyanet işleri vakfı ile Edirne valisi Ünal Erkan bu iş için büyük çaba harcadı.
1 Mart 1994 Trakya Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi törenle açıldı.
5 Mart 1994 Yanan Alipaşa çarşısının onarımına, düzenlenen bir törenle Devlet Bakanı Necmeddin Cevheri tarafından başlalatılmışdır.
11 Mart 1994 Başbakan Tansu Çiller Edirneye gelip Selimiye meydanında bir konuşma yapdı. Ayni gün Anap genel başkanı Mes’ut Yılmaz da Edirneye geldi.
13 Mart 1995 Trakya Üniversitesi bünyesinde Dil Eğitim ve Öğretimi Uygulama ve Araştırma merkezi kuruldu.
29 Mart 1995 Edirne Karaağaç semtindeki Sinekli suyuna nitrat karıştığndan dolayı Edirne Belediyesinde kullanıma yasaklandı.