Edirne Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi Tarihçesi


1877 Osmanlı  –  Rus muharebesinden sonra şehrin sokaklarında kimsesiz kalan erkek ve kız çocuklarını sefaletten kurtarmak amacıyla, zamanın Edirne valisi Rauf Bey tarafından horozlu bayırında Hoca İvaz Medresesinde 180 erkek, 125 kız çocuğuyla ” Islahhane ” adı altında kurulmuştur.1882 yılında zamanın Valisi Kadri Paşa, Hoca İvaz medresesi ile civarındaki evleri kullanarak, ahşap bir okul binası yaptırmış ve okula MELESİ – EYTAM adı verilmiştir. 
Okul Sanayi ve Ziraat şubelerine bölünmüş, çukur çayır civarında bulunan yanık mamak sarayı bahçesine bir de numune çiftlik kurularak, ziraat ile ilgili uygulamalara burada başlanmıştır. < 1895 yılında Sanayi’yi Hamidiye mektebi adını alarak o zamanın geçerli mesleklerinden kunduracılık, marangozluk,  mücellitlik, seccadecilik, halıcılık, terzilik, sanat dalları açılmış, daha sonra musiki sınıfı da ilave edilerek öğrenciler bu dallarda yetiştirilmiştir.    1908 yılında makine ile fanila ve çorap örmeye başlanmıştır. (Bu devrede okul müdürü Ressam Hasan Rıza Bey’di.  Kendisi Edirne’nin Bulgar işgalinde Karaağaçta’ ki evinde şehit edilmiştir.) Vali Hacı Adil Bey zamanında okulun yanında bulunan Hacı İvaz Cami’i ve Topçu Baba tekkesi yıkılarak okulun bahçesi ve atölyeler genişletilmiş, Okula halen mevcud olan küçük bir jeneratör kurularak, onunla çalıştırılmıştır. O tarihte okulun giderleri özel idare tarafından karşılanmaktadır ve adı Mıntıka Sanat Okulu olmuştur. 
1930 yılı okulun kuruluşunun 53.  Yılıdır.  Okul müdürü Hakkı Ali (istipli) Bey son derece yetenekli bir subaydır.  Harbiyeyi bitirmiş ve bu nedenle Almanya’ya gönderilerek o zamanki Kayzer Wilahalm ordusunda bir sene müddetle üsteğmen olarak görev almıştır. Türkiye’de Edirne’den sonra vatanın her yerine “atıcılık” sporunun yayılmasına ön ayak olmuş atıcılıkta gençlerin yetişmesi için elinden geleni yapmıştır. Atatürk’ün Edirne’yi ziyaret haberini alınca Atatürk’ü karşılamak için, okulda özel hazırlık başlatmış, evvela yalnız Atatürk’ün selamlanacağı daha sonra alev müzesinde özel kılıf içinde saklanacak okul sancağı ve okula gelme ihtimali üzerinde ayrıca Cumhurbaşkanlığı bayrağı hazırlatarak,  tören kıtası, selam nizamı talimleri ile bütün öğrencileri Atatürk’ü karşılamak için günlerce hazırlamıştır. (Ogün havanın kararmasına rağmen Edirnelilerin coşkun tezahüratları arasında sanat okulunun hazırlamış olduğu selam kıtasını ve sancağını Atatürk, açık otomobilde ayağa kalkarak şapkasını çıkararak selamladı.) Hakkı Ali Bey, yakın arkadaşı olan Kılıç Ali ve Başyaver Rusuhi Beylere ertesi gün ziyarete gittiğinde Atatürk’ün Okulu ziyarete geleceğini öğrenmiştir.
 24 Aralık 1930 tarihinde Atatürk Okulu şereflendirir.
Okulun nizamiye kapısında bir öğrenci selam kıtasının oluşu, bir grup öğrencinin Cumhurbaşkanı forsunu Bayrak direğine çekmesi, Atatürk’ü ve beraberindekileri son derece memnun etti. Öğleden sonra Atölye dersleri olduğu için atölyeyi ziyaret eden Atatürk binanın girişinde bulunan Freze tezgâhı başına maiyeti ile geldiler.  (Bu satırları kaleme alan o zamanın son sınıf öğrencisi 14 Rahmi tesadüfen bu tezgâhta çalışıyordu. Atatürk ile konuşmak, onun sorularına cevap vermek şeref ve mutluluğuna nail oldu.) 
Bütün Atölyeleri dolaşan Atatürk, demirhanede örs başında kan ter içerisinde demir dövmekte olan son sınıf öğrencilerinden 6 Nuri karşısında bir müddet bekliyorlar ve kendisine, “Öğretmen okuluna veya Liseye gidip tertemiz giyinmiş,  boyun bağlı bir memur olmak varken,  niçin bu okula gelerek böyle ateş – kömür karşısında ter içinde uğraşıp duruyorsun?”  diye soruyorlar. Nuri hemen elindeki çekici gösterip ve havaya kaldırarak şu cevabı veriyor, ” Paşam! Atam, siz bu vatanı kılıçla, topla, tüfekle kurtardınız, bizler de onu sanatımızla yükselteceğiz. Ayrıca bizim elimiz kara, anlımız paktır.”   Bu cevaptan çok duygulanan Atatürk etrafındakilere dönerek ” Duydunuz mu? Memleket böyle yetiştirilecek gençlerle yükselecektir.” diyor.
Atatürk’ ün burada “Teknik okullar kapatıl”mayacak, çağdaşlaştırılacak”  demesine rağmen Okul kapatılmaya yüz tutmuştur.  Özel idare bütçesinden gelen para kesilince okul kapatılma tehlikesi ile karşı karşıya kalmıştır. Hakkı Ali Bey okulun kapatılmaması için 7 Adil, 3 Kenan’ı bir mektupla beraber Yalova kaplıcalarında istirahatta bulunan Rusuhi Bey’e göndererek   durumu arz ettiğinde ,Rusuhi bey onlara, bir gün Yalova’da kalmalarını,  ertesi gün gelmelerini söylemiştir.  Atatürk,  Rusuhi Bey’den olan biteni öğrenerek,  ertesi gün  mektupla gerekli yerlere gerekli emirleri vererek “Okul kapatılmayacak” deyince, camia bu habere çok sevinmiştir.
Bu gün Teknik Öğretimde yüzlerce okul açan bu gelişmeye; Belçika’da Teknik Eğitimini bitirdikten sonra , Edirne Sanat Okulunda  öğretmenliğe başlayan ve ilerleyen seneler sonunda okul müdürü,  Teknik Öğretim Genel Müdürü ve sonra Milli Eğitim Bakanlığı Müsteşarlığına kadar yükselen kıymetli hocamız Ferit Saner Bey’in hizmetini hiçbir zaman unutamayız.  1934 yılında ana binanın üzerine bir kat ilavesi yapılarak okulun imkanları genişletilmeğe çalışılmış (Bu davranış okulun tarihi yapısına uymayan bir görüntüye sebep olmuştur.)
Okulumuz 1940 yılında Milli Eğitim Bakanlığına Bağlanarak, giderleri genel bütçeden karşılanmaya başlanmıştır.        1943 yılında okulun adı Erkek Sanat Okulu olmuştur. Okulumuz 2. dünya savaşında Sivas’a nakledilmiş. 01.08.1942 tarihinde tekrar Sivas tan Edirne’ye taşınmıştır.
1967 yılında öğrenim binası tekrar tamirat görerek bugünkü şeklini almıştır. 1968 yılında inşaatları bitirilerek bugünkü Motor atölyesi, Elektrik atölyesi, yemekhane tamamıyla faaliyete geçmiştir. 1969 – 1970 öğretim yılında Teknik Lise açılarak faaliyete geçmiştir.  Daha sonraki tarihlerde döküm atölyesi, Tesviye,  Yapı atölyelerinin bugünkü binaları yapılmıştır. 1983 -1984 öğretim yılında Yapı Ressamlığı,  1992–1993 öğretim yılında da Tesisat Teknolojisi bölümü açılmıştır.
Okulumuzda halen Endüstri Meslek Lisesi olarak:
Ahşap Teknolojisi,  Bilişim Teknolojileri,  Metal İşleri,  Motor,  Elektrik – Elektronik, Makine, İnşaat, Tesisat Teknolojisi olmak üzere toplam 8 bölüm bulunmakta ve faaliyetlerine devam etmektedir.
Ayrıca Teknik Lisemiz Makine ve Elektrik- Elektronik Bölümleri ve Anadolu Teknik Lisemizde de Bilişim, Motor,  Elektrik – Elektronik, Makine, İnşaat, Biyomedikal Cihaz Teknolojileri olmak üzere toplam 6 bölüm de mevcut olup aynı bina ve atölyelerde faaliyetini sürdürmektedir.
1980 yılına kadar yatılı ve gündüzlü karma eğitim veren okulumuz şimdi gündüzlü öğrencilerle eğitim ve öğretimine devam etmektedir. 
Okulumuzda bugüne kadar müdürlük yapan,
OKUL MÜDÜRLERİ VE YILLARI:
1 – Hacı Salih Bey: 1877
2 – Müfit Bey: 1877
– Hasan Ali Rıza Bey: 1908
4 – Nihat Bey: 1925
5 – Remzi Bey: 1926
6 – Hakkı Ali Bey: 1927-1930
7 – Ekrem Bey: 1930-1936
8 – Nurettin Ferit Saner: 1936 – 1938
9 -Ali Rıza Gürken1938 – 1942
10 – Haydar Sümter1942 – 1951
11 – Sadık Yuki   1951 – 1958
12 – Şükrü Yazıcı oğlu   1958 – 1970
13 – Adnan Tüzün 1970 – 1977
14 – Hayri Aslaner 1978 – 1979
15 – Zamir Küçükbakan 1980 – 2006
16 – Yaşar SOYLU / 01.07.2006 – 08.03.2009
17-  Remzi ÇINARKÖK  09 03.2009

Kaynak : http://www.edirneeml.k12.tr