Balkan Savaşı 1912 LE PETIT JOURNAL’DEN ALINTILAR-F.Bülent Kocamemi

Yunanistan’ın yeni bir sınıfı askere alacağı söyleniyor.
Atina, 29 Aralık 1912
Bay Koromilas ve Bay Stratos dün orduyu güçlendirmek için yeni bir sınıfı silâh altına çağırma konusunu incelediler. 1912 sınıfının çağırılması çok yakın.
Selanik ile karayolu posta servisi tekrar başladı.
Selanik 29 Aralık 1912
Budapeşte-Belgrad-Ristovaiz-Usküp üzerinden karayoluyla posta servisinin başladığı bildirildi.
İstanbul’da
İstanbul, 29 Aralık 1912
Victor-Hugo bu akşam Toulon’a gitmek üzere İstanbul’dan ayrıldı.
Avusturya-Macaristan sefiri Marki Pallavicini Dışişleri Bakanı Noradungyan Efendi’ye uzun süren bir ziyarette bulundu.
Sultan Kürd çetelerinin reisi Said Abdürrezzak’ı affetti.
Arnavut meselesi
Londra, 29 Aralık 1912
Arnavut çevreleri başlarında bir Osmanlı prensinin bulunması fikrini reddettikleri iddia ediliyor. Avrupalı danışmanların eşlik ettiği Avrupalı bir şef istiyorlar.