Cengiz Ned Paylaşımları Videolar

Tunca Ağlıyor

Yıl 1912,Tunca’nın iki köprü ile şehrin diğer kısımlarına raptedilmiş bataklık bir adacık idi. Biraz daha kuzeyinde geniş bir arazi uzanıyor, nihayetinde askeri kışlaları ile askeri depoları müşahede ediliyordu. Biz oraya vardığımız zaman esirlerin bir kısmı uzun bir şerit halinde adacıktan çıkıyorlardı. Bunlar Türklerin son sağlam askerleri idi ki muhafızları tarafından Bulgaristan’a götürülüyordu. Artık Tunca’nın iki […]

Cengiz Ned Paylaşımları Cumhuriyet Dönemi Genel Osmanlı Dönemi Videolar

Edirne Türkiye'de Metrekareye Düşen Tarihi Eser Bakımından Birinci Dünyada Floransadan Sonra İkinci Şehirdir.

Tarihi eser bakımnından Türkiye’de birinci, Dünya’da ise Floransa’dan sonra metrekareye düşen tarihi eser olarak en yoğun ikinci şehir EDİRNE.

Cengiz Ned Paylaşımları Osmanlı Dönemi Videolar

Fizik ve Matematik Kurallarını Alt Üst Eden Mimar Sinan

Mimar Sinan veya Koca Mi’mâr Sinân Âğâ (Sinaneddin Yusuf – Abdulmennan oğlu Sinan]) (Osmanlı Türkçesi: قوجه معمار سنان آغا), Osmanlı baş mimarı ve inşaat mühendisi. Osmanlı padişahları I. Süleyman, II. Selim ve III. Murat dönemlerinde baş mimar olarak görev yapan Mimar Sinan, yapıtlarıyla geçmişte ve günümüzde dünyaca tanınmıştır. Başyapıtı, “ustalık eserim” dediği Selimiye Camisi‘dir.

Genel

Madam A. Guéron'un 30 Ekim 1912 – 26 Mart 1913 arasında tuttuğu günlüğün IX.Bölümü

Şehirde asayişin keyfe keder olduğu dönemde inşa edilen hanlar kalın duvarlarıyla, masif kapılarıyla, derin kemerli tavanlarıyla, demir parmaklıklı pencereleriyle kuşatmaya dayanacak kabiliyette gerçek kaleler görüntüsü veriyordu. Elan oturulabilir durumdaki iki hanın içinde birbirleri içine açılan ve kare şeklindeki toprak seviyesinde bir avluya bakan yüz kadar hücre kalın duvarların içinde yapılmışlar ve gün ışığını daracık pencerelerden […]

Neriman Ekinci Yazıları Savaşlar

Dağdevirenzade M. Şevket Bey’in Balkan Savaşı Günlüğü, 31.Ekim.2012

31.Ekim.1912 Perşembe   Bugün öğleden sonra, şehir halkı garip bir olay karşısında titredi. Düşmanın bir uçağı, şehrimizin üstünden geçti. Pervanesinin çıkardığı acayip sesi, halkın çoğunluğu ilk defa duyduğu için, bütün kalpleri bir heyecan sardı. Birçok bildiri attı. Herkes gökyüzünde dolaşan uçağa bakıyordu. Halk tarafından top tüfek atıldıysada isabet ettirilemedi. Bu bildiriden çok bir saçmalama niteliğindeki […]

Cengiz Ned Paylaşımları Osmanlı Dönemi

370 Numaralı Muhasebei Vilayeti Rumili Defteri

Pasa (Sofya) ve Vize Livâları ile Sagkol Kazâları (Edirne, Dimetoka, Ferecik, Kesan, Kızıl-agaç, Zagra-i Eski-hisâr, psala, Filibe, Tatar-bâzârı, Samakov, Üsküb, Kalkan-delen, Kırçova, Manastır, Pirlepe ve Köprülü) 1530’da 26 sancak ve bir vilayetten meydana gelen Rumeli Eyaleti, Osmanlı Devleti’nin askeri, idari ve ekonomik yönden en önemli eyaletidir. Buraya tayin edilen beylerbeyiler hep önde gelen ve güvenilir […]

Osmanlı Dönemi Savaşlar

Engin Koç-Balkan Harbi esnâsında Edirne’de Rumlar tarafından ahâlî-i İslâmiyyeye icrâ edilen mezâlimi muhtevî cedveldir.

Engin Koç Balkan Harbi esnâsında Edirne’de Rumlar tarafından ahâlî-i İslâmiyyeye icrâ edilen mezâlimi muhtevî cedveldir. Edirne 1 Gasb ve tehdîd Edirne’nin Yıldırımköy(?) mahallesi Edirne’nin sukûtundan üç gün sonra Dimitro veled-i Hristo nâm Rum, bir kaç Bulgar askeriyle İbis oglu Ahmed’in hânesine girerek zevcesini tehdîd ile pâre ve inegini ve Kuyucu Kâmil’in kezâ iki inegini gasbetmisdir. […]

Osmanlı Dönemi Savaşlar

Zeki Özkan-Edirne’nin Düşüşü – Facialar Sahnesi Sarayiçi 1913

ASKERİ MECMUA Münderecat: Balkan Harbinde Edirne muhasarasına ait harp ceridesi Edirne’nin Düşüşü- Facialar Sahnesi Sarayiçi Esirlerin açlık, susuzluk, hastalık yüzünden Bulgarlar tarafından düçar edildikleri kara sefaletin husule getirdiği feci manzaraları tasviren, Jurnal muhabirinin gazetesine gönderdiği mektubu görüleceği üzere tercüme ediyoruz. Bunu da Avrupa insaniyetperverlerine, medenilerine ithaf eyleriz. “Şükrü Paşa, kendisini Sofya’ya götüren vagonda iken refakatine […]

Genel Osmanlı Dönemi

Engin Koç-Firuzağa Mahalle çesmesine depo yapılması

Engin Koç Edirne’de Firuzaga Mahallesi halkının mahalle çesmesine kendi paralarıyla depo yapmalarına izin verildiginden kimsenin kendilerine mâni olmaması. Yazıldı. Çakırcılar kethudâsına virildi. Fî 22 M., (?) sene: 976 Edirne kâdîsına ve bostâncıbasına hüküm ki: “Mahrûse-i Edirne’de hısâr içinde olan çesmelerün cümlesi hazîne ile olup Fîrûzaga Mahallesi’nde olan çesmenün hazînesi olmayup künk ile olup ekser zamânda […]

Genel Osmanlı Dönemi

Engin Koç-Edirne'deki hâssa korularda ve yakınlarında kimsenin avlanmasına izin verilmemesi.Sene 976

Engin Koç Edirne’deki hâssa korularda ve yakınlarında kimsenin avlanmasına izin verilmemesi. Fî 19 Muharrem, sene: 976 Yazıldı. Edirne kâdîsına ve bostâncıbasına hüküm ki: Edirne’de olan hâssa korılardan ve korılara karîb etrâf u cevânibden bir ferde sikâr itdürmeyüp geregi gibi korınmasın emridüp buyurdum ki: Vardukda, geregi gibi mukayyed olup hâssa korılardan ve korılara karîb etrâf u […]