Bulgar vahşeti-II. Ordu kumandanı İbrahim Paşa'nın Raporu.

Edirne çevresinde savaşan II. Ordu kumandanı İbrahim Paşa bölge kumandanına, vardıkları Müslüman köylerinde düşman birliklerinin yaptığı vahşeti bildirmek üzere resmî bir rapor göndermiş. Raporda askerlerin çocukları süngüledikleri, hamile kadınların karınlarını deştiklerini, genç kızlara tecavüz ettiklerini, ihtiyarları katlettiklerini ve her şeyi ateşe ve kana buladıklarını ifade ediyor.
Ne yazık ! İnsan denen hayvan zincirlerinden çözüldü mü her türlü aşırılığı beklemek gerekir. Aynı yakınma Tripoli’de hem Araplar hem de İtalyanlarca yapılmıştı. Doğrudur çünkü savaş bütün insanlık ilkelerinin tersine dönmesi demektir.
Balkan Savaşı Günlüğü
Gustave Cirilli
Çeviri; Fazıl Bülent Kocamemi