Dağdevirenzade M. Şevket Bey'in Balkan Savaşı Günlüğü…


18.Ekim.1912 Cuma
Kale komutanı savaş ilân edildiğini vilayete duyurdu.
Mustafapaşa Köprüsü ve askeri fırınlar dinamitlenip, uçuruldu. Düşman saldırısı karşısında Müslüman halk yaya ve arabalar ile Mustafapaşa, Çöke ve Üsküdar’daki köylerden, kafileler halinde şehrimize sığınmaya başladı.
İstanbul taşımasının sıkışıklığı nedeniyle trenler, yolcu kabul etmemeye başladı. Yalnız bir gün, halk için kırk vagon konuldu.
İki aylık geçinme olanağı bulunmayanların şehri terk etmeleri duyuruldu. Resmi işlemler ve şehrin genel güvenliği kale komutanlığı tarafından yönetilmeye başlandı.
Konsoloshanelerin bandıra ve armaları indirilerek, bugün akşamüzeri konsolosların, trenle İstanbul’a gitmeleri kararlaştırıldığından, şehirden ayrıldılar.
Dağdevirenzâde Mustafa Şevket Bey’in Edirne Tarihi ve Balkan Savaşı Anıları
Dr. Ratip Kazancıgil
Öğr. Gör. Nilüfer Gökçe
TKD Edirne Şubesi Yayınları no:41