Engin KOÇ-1913 Yılı Edirne'sinin Tarım ve Sanayi Ürünleri

Ali Tevfik, 1913 tarihli Mufassal Memalik-i Osmaniye Coğrafyası adlı eserinde, vilayetin beşeri ve iktisadi coğrafya özellikleri hakkında oldukça fazla bilgiler verir;
“Vilayetinin Tarım ve Sanayi Ürünleri: Edirne vilayetinin toprakları mümbit ve mahsuldar olduğundan arazisinde her çeşit hububat, meyve ve sebze yetişir. Çoğu taraflarında, tütün, keten, pamuk ve güney semtlerinde zeytin yetişir. Tütünün en iyisi İskeçe tarafında üretilir. Bağlar; Edirne, Kırkkilise şehirlerine çevrelediği gibi Tekfurdağı sancağında dahi çoğunluk üzere bulunmaktadır.
Vilayet dâhilinde hayli ipek böceği ve koyun dahi beslenmektedir. Vilayetin gülyağı, gülsuyu, balmumu, peynir sanayi ürünlerinden olup, yerli ihtiyaçlarından fazlası harice satılır, Vilayetin her tarafında yerel ihtiyaçlar için aba, kilim, pamuk bezi, alaca dokunur.
KAYNAK; Engin KOÇ