Engin Koç-Firuzağa Mahalle çesmesine depo yapılması

Engin Koç
Edirne’de Firuzaga Mahallesi halkının mahalle çesmesine kendi
paralarıyla depo yapmalarına izin verildiginden kimsenin
kendilerine mâni olmaması.
Yazıldı.
Çakırcılar kethudâsına virildi. Fî 22 M., (?) sene: 976
Edirne kâdîsına ve bostâncıbasına hüküm ki:
“Mahrûse-i Edirne’de hısâr içinde olan çesmelerün cümlesi hazîne ile olup
Fîrûzaga Mahallesi’nde olan çesmenün hazînesi olmayup künk ile olup
ekser zamânda küngi meksûr olup zarardan hâlî olmayup hazîne lâzimdür.
” diyü; “Mahalle halkı çesme-i mezbûreye yanlarından hazîne yapdurmak”
bâbında emr-i serîfüm taleb olunmagın buyurdum ki:
Vardukda, kazıyye arzolundugı gibi olup mahalle halkı yanlarından
harcidüp hazîne yapmak murâd idinürse ve çesmeye zarar müterettib
olmazsa yanlarından harcidüp hazîne yapalar; ol bâbda kimesne mâni‘
olmaya.