Dağdevirenzade M. Şevket Bey’in Balkan Savaşı Günlüğü, 31.Ekim.2012

31.Ekim.1912 Perşembe
 
Bugün öğleden sonra, şehir halkı garip bir olay karşısında titredi. Düşmanın bir uçağı, şehrimizin üstünden geçti. Pervanesinin çıkardığı acayip sesi, halkın çoğunluğu ilk defa duyduğu için, bütün kalpleri bir heyecan sardı. Birçok bildiri attı. Herkes gökyüzünde dolaşan uçağa bakıyordu. Halk tarafından top tüfek atıldıysada isabet ettirilemedi. Bu bildiriden çok bir saçmalama niteliğindeki kağıt parçaları tıpkı Acem abartıları gibiydi.
 
Bin top ile şehrin kuşatıldığını, Üsküp, Komanova, Kırkkilise ve Dimetoka alınarak ordularının hâlen Lüleburgaz önlerinde olduğunu, Bulgarların amacının kan dökmek olmayıp, halkı, hükümetin elinden kurtarıp, adaleti yaymak olduğu için kuşatılmış olan şehrin yirmi dörts saate kadar teslim olması gerektiğini” bildiriyordu.
 
Düşmanın bunu atmadaki amacının, askerin mânevi gücünü kırmak ve halk arasında ayrılık yaratmak olduğu anlaşılıyordu. Bu bildiri halk üzerinde düşmanın beklediği etkiyi kesinlikle yerine getirmedi. Asker geleceğe güvenli, halk ise kaleyi koruyan askerlerimizle övünç duyuyordu.
 
Kale komutanlığı tarafından bir bildiri yayınlanarak, düşman bildirisindeki söylentiler derhal yalanlandı ve halka güvence verildi.
 
Bu davranış derhal etskisini gösterdi. Çünkü halk ve askerin Şükrü Paşa’ya o kadar güven ve sevgisi vardı ki, altında onun imzası bulunan her söze güveniliyordu. Bildirinin yayınlanmasından sonra, herkesin kalbi güvenle doldu. Bunu anlayan düşman da o gece bütün gücüyle birliklerimizin üzerine saldırdıysa da bir sonuç alamayıp, dağılarak geri çekildi.
 
Dimetoka’nın düşmesi ve yerli Rum’lardan birinin, kaymakam olarak atandığı duyuldu. Ddeağaç’la da telgraf bağlantısı kesildi.
 
Gaz, şeker ve odun için belediye tarafından fiyat ilan edildi. Çok uzaktan ve Dörtkaya üstünden sürekli top sesleri gelmiş ise de, nedeni anlaşılamamıştır.
 
 
 
Dağdevirenzâde Mustafa Şevket Bey’in Edirne Tarihi ve Balkan Savaşı Anıları
Dr. Ratip Kazancıgil
Öğr. Gör. Nilüfer Gökçe
TKD Edirne Şubesi Yayınları no:41