Köy Enstitüleri Kurucularından,Şerif Tekben

Köy Enstitüleri kurucularından Akçadağ Köy Enstitüsü Müdürlüğünden sonra Edirne’ye ilköğretim müfettişi olarak atanmış Şerif Tekben’in tecrübelerini aktarma ve sürdürme ilkesiyle yazdığı “Köy Okulu Uygulama Bahçesi” adlı kitabı… 1940ların sonunda ve 1950 lerde Şerif Tekben Edirne’deki ilköğretim müfettişliği sırasında sanki bıraktığı yerden bir işi devam ettirir gibi çalışmakta, köy köy dolaşarak köy öğretmenleri ile özel olarak ilgilenmektedir.Öğretmenlerin “uygulama bahçesi” adı altında “kavaklıklar, sebze bahçeleri” yapmalarını ve köylüye örnek olmalarını sağlamaya çalışmaktadır. Çabaları sonucunda bölgedeki köylerin hepsinde uygulama bahçeleri tamamlanmış, buralarda yetiştirilen orman ve meyve fidanları köy halkına dağıtılmıştır. Köylü artık sebze ve kavak yetiştirmeye de başlar. Edirne İlköğretim Müfettişliği sırasında köylerde girişilen uygulama bahçeleri çalışmalarını anlattığı kitabı Köy Okulu Uygulama Bahçesi*ni bu dönemde (1951) yazar.
Kaynak; Çağla Ormanlar Ok