Camiler,Cami Arsaları Neden satıldı Sorusunun cevabı…

‎6 Mart 1940 Bazı vakıf harap bina ve arsaların satılmasına izin verilmesi Satış kararı, Vakıflar Umum Müdürlüğü’nün teklifi ve Vakıflar Kanunu’nun 10 uncu maddesine göre İcra Vekilleri Heyeti’nin onayı ile alınmaktadır. BCA’da 6 Mart 1940 tarihli ilk kayıtla birlikte 9 Mart, 6 Mayıs,22 Mayıs, 30 Haziran, 22 Temmuz, 11 Eylül, 28 Eylül tarihlerinde de benzer kararlar alındığı görülmektedir.Satılacak bina ve arsalar belge ekinde listelenmektedir.
BCA:30.18.1.2/91.48.12/225-152