Meriç Köprüsü

Engin Koç;
Takriben 30 yıl önce yıkılan, Edirne’nin tanınmış ailelerinden birine ait konağın, silâhşor odasının tavanı kenarındaki levhadan kopya edilen bu resim. Edirne’de yeni köprünün 3 asır evvelki halini göstermektedir. Köprünün sağ tarafındaki ağaçlıklar arasında görülen bina demir taş kasrına ait olup burada hudut tafburlarmm idaresinde bir karakol vardır, 70 – 80 yıl öncelerine kadar büyük sallar ve hafif nehir kayıklariyle yakacak ve yiyecek gibi maddeler Filibe ve havalisinden, İzmir ve Akdeniz adalarının yaş ve kuru meyvaları ile yolcu nakliyatı yapılmakta İdi. Son zamanlara kadar Eski köprü civarında günden güne harap olan kâgir mağazaların bulunduğu yere iskele denirdi. Sallar ve kayıkların adalardan Edirneye getirdikleri muhtelif eşyanın alım ve satım merkezi burası idi, resimde görülen kayıkların şekli Çin nehirlerinde kullanılan (Sampan) veya (sampang) denilen nehir kayıklarına benzerdi. Bu kayıklar Dimetoka ve Inoz’da yapılırlardı
Dr. Rifat Osman’ın notu