Fevzipaşa İlköğretim Okulu

Okulun Tarihçesi
Okulumuz 1906 yılında Yorgi adında hiç çocuğu olmayan, zengin bir Rum vatandaşın önderliğinde kurulan bir dernek yoluyla Rum Okulu olarak yapılmıştır.
O zamanlar Türk Okulu, Muradiye Camii bahçesindeki bir barakada hizmetini sürdürüyor ve adına da Türk Mektebi deniliyordu.
Bu okul, şartlarının elverişsiz oluşu nedeni ile eskiden müfettişlik binası olan, şimdiki göğüs hastalıkları hastanesi arkasında kalan Ali Kabulî Dergâhı binasına taşınarak çalışmıştır.
19 Mayıs–29 Ekim 1923 yılları arasındaki Kurutuluş Savaşı dizisi içinde yaptığımız savaşlar sonunda düşmanlar ve Rum azınlık vatandaşların Edirne’mizi terk edince Türk Okulu 1923 yılında şimdi okul olan bu binaya taşınmıştır. Okul önceleri alt katta iki sınıf ve üst katta da bir idareci ve iki sınıf olmak üzere toplam dört sınıftan ibaretti. Bodrum kat malzeme deposu olarak kullanılıyordu.1960 yıllarında temin edilen bir Amerikan barakası kurularak şimdiki ikinci eğitim binasının olduğu alana kurulmuş zamanla o da ihtiyaçlara karşılık vermeyince, bu baraka kaldırılarak 1976–1977 Eğitim ve öğretim yılında okul bahçesine 5 derslik bir bina yapılmıştır. Uzun yıllar okulumuzun ısınma sorunu olan kalorifer tesisatı 1999 yılında yapılması ile beraber bu sorun da aşılmış oldu.

Mustafa Fevzi Çakmak,Müşir Mustafa Fevzi Paşa, Mareşal Fevzi Çakmak Paşa (doğum 1876 İstanbul – ölüm 12 Nisan 1950 İstanbul) Mareşal unvanı almış Türk komutanı. Cumhuriyet döneminin ilk, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin 2. Genelkurmay Başkanı’dır.
Bir süre Erkan-ı Harbiye (Genelkurmay) 4. Şube’de görev yaptıktan sonra 1899’da Metroviçe Tümeni’nin kurmay heyetinde görevlendirildi. Balkanlar’daki Sırp ve Arnavut çetelere karşı verilen mücadeleye katıldı. Kısa aralıklarla terfi ederek 1907’de miralaylığa (albay) yükseldi. 1908 yılında İkinci Meşrutiyet ilan edildiğinde 35. Fırka Komutanı ve Taşlıca Mutasarrıfıydı. 1910’da Arnavutluk’ta çıkan ayaklanmayı bastırmakla görevlendirilen Kosova Kolordusu’nun kurmay başkanlığı’na atandı. 1911’de Trablusgarp Savaşı başlayınca Rumeli’nin savunmasıyla görevli Garp (Vardar) ordusunun kurmay başkanlığına getirildi. Balkan Savaşı (1912-1913) sırasında 21. Tümen Komutan Vekilliği, Vardar Ordusu Harekat Şubesi Başkanlığı yaptı.
Fevzi Paşa’nın, Balkan Savaşları çıktığı dönemde 21. Yakova Nizamiye Fırkası K. Vekilliği’nde; 6 Ağustos 1912’de Kosova Kutay-ı Umumiye Kurmay Başkanlığı’nda; 29 Ekim 1912’de de Balkan Harbi Seferberliği’nin başlangıcında Vardar Ordusu K. I. Şube Müdürlüğü’nde görevlendirildiğini daha öncede belirtmiştik. Sırp Cephesi’nde Vardar Ordusu Harekât Şube Müdürü olarak bulunan Fevzi Paşa’nın başarılı askerî faaliyetlerine rağmen, Garp Vilayetleri’nde 10 Mayıs 1913’den itibaren Türk Hâkimiyeti sona ermiştir.
1913’te 5. Kolordu Komutanlığı’na atandı. Mart 1915’de rütbesi mirlivalığa (tuğgeneral) yükseltildi