Edirne li Şehitlerimizin sayısı

Bir süredir okuduğum bir kitapta ilginç bilgilere rastladım bu kitap Edirne’li yerel kahramanlardan biri,İttihat ve Terakkinin kurucularından,Milli Mücadeleye Anadolu’dan çok önce Trakya’da Edirne’de Doğu ve Batı Trakya’nın bölünemeyeceği tezini ortaya koyarak,Trakya Paşaeli Cemiyetinin kurucularından olan Av.Mehmet Şeref (Aykut) beyin Malta’da sürgünde yazdığı günlüklerden derlenen bir kitaptır ismi Trakya Milli Mücadele Tarihi,Malta Hatıratı ve Malta’da Türkler’dir..Okunması gereken bir kitaptır..
Bu kitabın 193.sayfasında aşağıdaki bölümü okudum ve gerekli araştırmalara başladım ama bir sonuç alamadım,bu konu uzun araştırmalar yapılmasını gerektiriyor.
” Edirne Ordusu’na tabi Fatih Fırkası (Tümeni),Çanakkale savaşı başladığı zaman tam on beş bin genç bütün varlığıyla ateşe koşmuştu.Elindeki süngüsüyle bu dünyaları gümbürtü içinde bırakan ,tutuşmuş yanardağlar gibi gürüldeyen savaşı idare etmiştir.
Biliyor musunuz efendiler bu tümenden kaç yavru döndü? Gidiniz Fatih Fırkası’na mensup evlerin şimdi çökük,harap ve ışıksız kalmış loş odalarında ağlayan ihtiyar annelere sorunuz!
Yalnız,yalnız bu Fırka’dan yüz on dört kişi geri dönebilmiştir…
Av.Mehmet Şeref Aykut (Trakya Milli Mücadele Tarihi sayfa 193)
Bilinen ve ulaşabildiğim Fatih Redif Fırkası (Tümeni) Komutanları;
Korgeneral Şükrü Naili Gökberk
14 Ocak 1913’te, Redif Fatih Tümeni Kurmay Başkanı, (http://tr.wikipedia.org)
Orgeneral İzzettin ÇALIŞLAR
23 Temmuz 1913’te, Fatih Redif Tümeni Kurmaylığı’nda, (http://tr.wikipedia.org)
Bilgi edinme kanunundan istifade ederek kara kuvvetlerine başvuruda bulunarak aşağıdaki konularda bilgi istedim,gelen cevaplar araştırma konumuza ışık tutacak mahiyette değildir,daha derin araştırılması gerekecektir…
BİLGİ EDİNME BAŞVURUSU( http://www.kkk.tsk.tr/)
BAŞVURU SAHİBİNİN
ADI SOYADI : cengiz bulut
CEVAP YÖNTEMİ TALEBİ : Elektronik
E-POSTA : cengizbulut@edirnetarihi.com
TALEP ETTİĞİ BİLGİ VE BELGELER : çanakkale savaşına katılan Edirne Ordusuna bağlı “Fatih Redif Fırkası” mevcudu kaç kişidir,komutanları kimlerdir,savaş sırasında hangi mıntıkalarda görev almışlardır..fırkanın isim listesi ve şehit sayısı hakkında bilgi rica ediyorum,ayrıca Edirne nüfusuna kayıtlı olup,çanakkale savaşında şehit olanların toplam sayısını rica ediyorum..yardımlarınız için şimdiden çok teşekkürler,saygılarımla…cengiz Bulut
Gelen Cevap; Milli Savunma Bakanlığının web sitesinde şehitler listesi vardır,oradan yararlanabilirsiniz..
yaptığım araştırmada ;Edirne den çanakkalede şehit olanların sayısı.. Edirne (858 kaynak http://www.uludagsozluk.com)
Milli Savunma Bakanlığı Arşivlerine göre ise aşağıda ki gibidir..
Edirne’mizin Osmanlı-Rus Savaşlarında,Kırım Savaşında,Osmanlı -Yunan Savaşında,Balkan Savaşında,Çanakkale Savaşında,İstiklal Savaşında, Kıbrıs Barış Harekatında şehitlerin toplam sayısı; 1.122 dir
http://www.msb.gov.tr/arsiv/phpscr/Sehitler.php?ADI=&BABA=&MEMLEKET=ED%DDRNE&ILCE=&arama=Ara&DOGUMYILI=&HARP=