Edirne Kız Öğretmen Okulunun "Köye Doğru" dergisi..

Edirne Kız Öğretmen Okulu Öğrencileri ve Öğretmenleri 1938 yılı Şubat Ayında birinci sayısı,Mayıs ayında da ikinci sayısı olmak üzere “Köye Doğru” isminde bir dergi çıkarmışlardır..Derginin içeriği; Atatürk devrimlerine sahip çıkılması,ülkenin kalkınmasının köylerden başlaması,çocukların ve köylünün iyi bir eğitimden geçirilmesi ile mümkün olacağını vurgulamaktadırlar..
Dergilerde yazısı olanların isim listesi…
M.Ergünez-Mürşide Okçu-Güzin İnal-İhsan Maraş-Edibe Tözün-Kevser Durubigüm(Dürübigim)-Sevim Tümer-Şükriye Kingır-Mücahide Özgöl-Fatma Özbay-Seniha Altınoluk-Vasfi Çobanoğlu (okul Müdürü olabilir)-Sabahat Örgül-Mukaddes Altıok-Saffet Kayıran-Asiye Ekebay-N.Tandoğan-Şükriye Özütürk-Melek Evren-Emine Balkanlı-Hadiye Ergin-Lütfiye Kafkas-Saime Akalın-Seniha Tümer-Nezahat Öneş