Hareket Ordusuna EDİRNE'den Katılanlar

KASIM-YOALGELDİLİEDİRNE HAREKET ORDUSU (Mensupları).
(17-Teşrinî sanî-1324) (DER SAADED) = 1908
Sancakları Tutanlar : (NAZLI MEHMET) ve (NAHÇAR MEHMET).
Önde sandalyede oturanlar, duruşlarına göre sol’dan sağ’a :
ADİL BEY : Tekirdağ’lı. (Oğlu Eski Millet Vekili RAHMİ BEY,)
SÜLEYMAN BEY : GAZETECİ
ARİF BEY : Askerî Müşir Paşa.
TALÂT BEY : Sadrazam TAL’AT PAŞA.
HOCA FEHMİ EFENDİ : (Arabî Muallimi, Gümülcine Müftüsü ve Kırklareli Mebbusu).
RİZA BEY : Filozof Riza Tevfik.
ASIM BEY : (ŞEHİT ASIM) (Balkan Harbinde Mustağpaşa Köprüsü’nde Şehit Yüzbaşı.)
İSMAİL BEY : Levazım Reisi İsmail Hakkı.
Not : ATATÜRK’ün tuttuğu bayrağın YILDIZI : Şehit Yzb. ASIM BEY ile Levazım Reisi İsmail Hakkı Beylerin omuzları arasında görülüyor.
AGOP EFENDİ : (Agop Kantikyan) Kazanova’da bahçeleri varmış.
DİĞERLERİ:
(YOLAGELDİLİ KASIM EFENDİ), (KİMYAGER AHMET BEY), (Ordu Levazım Kâtibi HASAN EFENDİ), (Makinacı AHMET EFENDİ) = (Terzi YENİZENGİN AHMET EFENDİ), (Terzi ŞEVKET EFENDİ), (Maarif Müdürü Namuk Bey), (Arasta’da Kavaf Sabri Efendi), (Palabıyık İsmail Çavuş), (Çolak Kâmil Efendi), (Püskülsüz Deli Emin), (Sandıkçı Osman: SANDIKÇI MEHMET’in babası), (DAĞLI EMİN AĞA = TALÂT PAŞA’nın dayısı), (Gümgüm Riza ve Kardeşi İbrahim), (Tellâl çolak Yusuf), (Kürt Mustağ Bey = Ekrem Demiray’ın Babası), (Pomak Mahmut Ağa), (Tellâl Mehmet Ağa), (Yemenici Hakkı Efendi : Kamacı Zabiti Şehit Ressam ŞAHANÇALI MEHMET BEY’in Babası.) 1960 Yılında yaptığım araştırmada grup içinde kendi resmi bulunan, Ustası Terzi Şevket Efendi ile birlikte genç yaşında katılan (Eski Kütüphane Müdürü ÖZLEM AĞIRGAN’ın Dedesi:) (YENİ ZENGİN AHMET EFENDİ) (ŞENKAL); Resime bakarak, yalnız bunları tanıyabildiğini, resimdekilerin çoğunun SUBAY olduğunu ve SELÂNİK’ten gelen subaylar arasında ATATÜRK’ün de olduğunu gösterdi.
Resimi korka korka sandığının dibinden çıkartıp bana veren Şehit Ressam Şahançalı Mehmet Bey’in kız kardeşi HACER HANIM ; <<-Babamın vasiyeti var. Sakın bu resmi kimseye göstermeyin. Sonra bizi öldürürler demişti.>> Dediğine göre, Resim TEŞKİLÂT–I İTİLÂFİYE’nin her iki kanadından, bir tehlike gelmesin diye, gizli tutulmuş.
Kaynak : İ.Hakkı Soyyanmaz Destan-ı Edirne