Edirne’de Tütüncülük.

Engin Koç
‎10 Şubat 1924
Edirne’de Tütüncülük.
Edirne Vilayeti’nin faaliyeti neticesinde vilayet dahilinde tütün ziraatı yapılan 18.602 dönüm araziden iki milyon kiloya yakın tütün istihsal edilmiştir. Kilosu 120 kuruşa olmak üzere reji veya tüccara füruht edilmekte ya da harice sevk edilmektedir.
Hâkimiyet-i Milliye, S: 1042, 10 Şubat 1924