Genel

EDİRNE YALILARI

Şener Kulalar EDİRNE YALILARI Edirne’mizin en tabiî güzelliklerinden biri, çok sulak, mümbit olmasından dolayı büyük faydaları dokunan Meriç, Tunca ve Arda nehirlerinin bir arada bulunmasıdır. Zamanımızda bu dereler ve nehirlerin kıymeti bilinmiştir. Bilhassa Saray-ı Cedidi Amireden geçen kısımları rıhtımlarla imar edilmiştir. Terazi ve Adalet Kasrı denen birincisi, Saray’a gelen suların terazilerinin bulunmasına, ikincisi de Saraya […]

Cengiz Bulut Paylaşımları Genel

AYNALI SÜPÜRGE – Bilge Turanlı-Kalemkar

AYNALI SÜPÜRGE – Bilge Turanlı-Kalemkar Gelenekselleşmiş bir zanaat olan süpürgeciliğin teknolojiye yenik düştüğü açık. Eskilerde var olan süpürgeciler hanının esnafları şimdilerde çeşitli yerlerde babadan oğula veya ustadan çırağa bu mesleği devam ettirmektedir. Eskisi kadar talep görmeyen ancak içerisinde geleneksel unsurlar barındıran süpürgeciliğin günümüzde aynalı süpürge denilen ve bir geleneği aktaran kısmı kısmen devam etmektedir. Genç […]

Cengiz Bulut Paylaşımları Genel

MİSK SABUNU – Bilge Turanlı – Kalemkar

MİSK SABUNU – Bilge Turanlı – Kalemkar Sabun; hayvansal ve bitkisel maddelerden elde edilen yağ asitleri ile sodyum tuzlarının tepkimesinden oluşur. Çeşitli işlemlerden sonra yoğurma sırasında çeşitli esanslar katılarak güzel kokması sağlanan sabunların, Osmanlı Devleti’nde ‘sabunhane’ denilen ve şahıslara ait olan imalathanelerde geleneksel yöntemlerle üretildiği bilinmektedir. Çeşitli isimler almış sabunların Edirne’de imal edilen türü ‘misk […]

Cengiz Bulut Paylaşımları Genel

MEZAR TAŞÇILIĞI – Bilge Turanlı – Kalemkar

MEZAR TAŞÇILIĞI – Bilge Turanlı – Kalemkar Dünyada hiçbir millet yok ki, hayatta başında taşıdığı sarığı veya kavuğu mezar taşına koysun Ziyad Ebuzziya Bir soy kütüğü niteliğinde olan mezar taşları ile kimin hangi soydan geldiği, nereye mensup olduğu, taşların tepesinde bulunan kavuk, serpuş, fes gibi başlıklar ile kişinin sosyal statüsü, vazifesi ve mensubiyeti anlaşılmaktadır. Her […]

Cengiz Bulut Paylaşımları Genel

HÜSN-Ü HAT – Bilge Turanlı – Kalemkar

HÜSN-Ü HAT – Bilge Turanlı – Kalemkar ‘’Cismani aletlerle ortaya çıkan ruhani bir hendese’’ İşte hat sanatının tanımlarından biri. Güzel yazı yazma eylemi şüphesiz çok eski ve köklü bir kaygı. Yazı sayesinde kaydetme ve aktarma geleneğine önemli bir hediye de diyebiliriz hüsn-ü hat için. Finikelilerden gelen ve nebat kavmince kullanılırken Araplara geçen hat sanatı İslamiyet’in […]

Cengiz Bulut Paylaşımları Genel

CİLT SANATI Bilge Turanlı Kalemkar

CİLT SANATI – Bilge Turanlı – Kalemkar Ciltçilik yani kitap kapakçılığı bir kitabı yaprakları dağılmayacak şekilde görsel bir estetikle koruma işlemidir. Arapçada deri anlamına gelen Cilt’i yapan sanatkârlara mücellit denir. Türklerde Orta Asya’ya dayanan ciltçiliğin Türklerin islamiyeti kabul etmesiyle oldukça yüksek bir döneme geçtiği gözlemlenir. Katlama (kırma), har¬man, dikiş, tıraş, sırt yapma, sırta bez geçir¬me, […]

Cengiz Bulut Paylaşımları Genel

KALEMİŞİ Bilge Turanlı – Kalemkar

KALEMİŞİ  Bilge Turanlı – Kalemkar Kalemişi Edirne’ye özgü bir sanat olmamakla beraber Edirne’de sıkça rastlanan bir sanattır. 90 yıl Osmanlı başkentliği yapmış Edirne’nin mimarisi ve süslemesi; Osmanlı Sanatı’ndan oldukça etkilemiştir. Gerek sultanların dinlenme ve avlanma mekânı olması gerekse de batı ile oluşturduğu köprü konumu Edirne’yi sıklıkla ziyaret edilen bir Sultanlar Şehri konumuna taşımıştır. Birçok azınlığın […]

Cengiz Bulut Paylaşımları Genel

EDİRNEKÂRİ Bilge Turanlı – Kalemkar

  EDİRNEKÂRİ – Bilge Turanlı – Kalemkar Edirne işi anlamına gelen Edirnekâri ağırlıkta ahşap, karton ve deri olmak üzere birçok yüzeye uygulanabilen Osmanlı ve Avrupa sanatı sentezinden oluşan bir üslûptur. Çiçek, yaprak, meyve resmedilebilen bu üslûp XVII. ve XIX. yy.da göstermektedir kendini. XVI. yy.da stilize olan çiçek süslemeciliği XVII. yy.da yoğunlaşan natüralizmle (Şükûfe) kendine has […]

Cengiz Bulut Paylaşımları Genel

Edirneden Sanat ve Zanaatler Bilge Turanlı – Kalemkar

   EDİRNEDEN  SANAT  VE  ZANAÂTLER Hayatta var mıdır hissedilmeden yapılan herhangi bir şey. Varsa da kime geçirir bu duyguyu kendi hissetmeden. Üretmeyi yaşam gayesine dönüştürmeyen kişinin ilerlemesi mümkün olabilir mi? Okumadan, araştırmadan, meraklanmadan, heyecanlanmadan olmuyor bu. Antik yunandan günümüze sıkça tekrarlanmış ‘’kendini bil’’ ifadesi için sanırım böylesi gerekli. Ancak okumak yetmez sadece. Şems’in dediği gibi […]

Cengiz Bulut Paylaşımları Cumhuriyet Dönemi

Edirne Evleri Bilge Turanlı – Kalemkar

EDİRNE EVLERİ Edirne 1905 yılında geçirdiği yangında oldukça büyük bir zarara uğramıştır. Binlerce yapının talan olduğu bu yangında 1905’ten sonra yeniden bir yapılaşma olmuşsa da kayıplar telafi edilememiştir. Ancak 1905 yılından sonra yapılan Edirne evlerini görmek mümkündür halâ. Kaleiçi, Karanfiloğlu, Karaağaç bölgeleri Edirne sivil mimari örnekler için ideal bölgelerdir. O dönemin ve belli azınlıkların estetik […]