Edirne Valileri (1839 – 1895 Osmanlı Dönemi )

Abdurrahman Sami Paşa Edirne Valisi
Abdurrahman Sami Paşa
Edirne Valisi
Bilgiyi İleten;Engin Koç
1839- 1895 yılları arasında Edirne de Valilik yapanlar
Emin Paşa- 1837- 1840(1253- 1256)
Nazif Paşa- 1840- 1840(12 56- 1256)
Hacı Saib Paşa- 1840- 1840(1256- 1256)
Yakup Paşa- 1840- 1840(1256- 1256)
Osman Nuri Paşa- 1840- 1841(1256- 1257) “Çimen Mutasarrıfı”
Sadr-ı Esbak Mehmet Paşa- 1841- 1843(1257 -1259)
Mustafa Reşit Paşa- 1843- 1844(1259- 1260)
Osman Nuri Paşa- 1844- 1844(1260- 1260) “İkinci defa tayin”
Damad Said Paşa- 1844- 1845(1260- 1261)
Mirza Said Paşa- 1845- 1845(1261- 1261)
Kapudan Tanır Paşa- 1845- 1846(1261- 1263)
Rüstem Paşa- 1846- 1846(1263- 1263)
İsmail Paşa- I846- 1849(l263- 1266)
Hayreddin Paşa- 1849- 1851(1266- 1268)
Bosnakzade Mehmet Paşa- 1851- 1852(1268- 1269)
Sadr-ı Esbak Kıbrıslı Mehmet Paşa-I852- 1853(l269- 1270)
Rüstem Paşa- 1853- 1854(1270- 1271) ‘İkinci defa Vali olmuş, zamanında Edirne ‘ye telgraf hattı döşenmistir. ”
Sami Paşa- 1854-1855(127l-1272) ” Döneminde Dersaadet ile Vilayet arasında ilk telgraf görüşmesi yapılmıştır. ”
İsmail Paşa-I855- 1857(I272- 1274) “İkinci defa buraya Vali olmuştur. ”
Muammer Paşa- 1857- 1857(1274- 1274) ” Döneminde Hükümet Konağı yaptırılmıştır”
Al Yanak Mustafa Paşa- 1857- 1859(1274- 1279)
Hacı Süleyman Paşa- 1859- 1859(1276- 1276) “Vilayet’e Mutasarrıf ünvanı ile tayin edilmiş ve bu görevi esnasında vefat etmiştir. ”
Ömer Bican Paşa- 1859- 1860(l276- 1277)
Veliddin Paşa -1860- 1860(1277 -1277)
Süleyman Paşa- 1860- 1861(1277- 1278)
Kıbrıslı Mehmet Paşa- 1861- 1863(1278- 1280) “İkinci defa”
Süleyman Paşa -1863- 1864(1280 -1281) “İkinci defa, görevi esnasında vefat edip, Edirne de defnolunmuştur. ”
Arif Paşa- 1864(1281)” Döneminde Menafi Sandığı kurulmuş, şose inşaasına başlanılmıştır. Aynı yıl vefat ederek, Edirne ‘de gömülmüştür. ”
Kaynak;Edirne Vilayeti Salnamesi 1317 (1899), 17.
Defa, s.45; Ayrıca bakınız: Bazı vilayetlerde görev yapan vali ve mutasarrıfların isimleriyle
görev yerlerini gösteren cetvel; Basbakanlık Osmanlı Arsivi (B.O.A.), D.H.l.Ü.M., DN: E:
66, SN: 21.