TRAKYA PAŞAELİ MÜDAFAA–İ HUKUK CEMİYETİ BAŞ MURAHHASI Dr. RİFAT OSMAN BEY


TRAKYA PAŞAELİ MÜDAFAA–İ HUKUK CEMİYETİ
BAŞ MURAHHASI Dr. RİFAT OSMAN BEY
Dr. RİFAT OSMAN BEY; 1919 Yılında Askerî görevinden ayrılıp, EDİRNE BELEDİYE HASTANESİ BAŞ HEKİMLİĞİ görevine başlamış olsa da; TRAKYA PAŞAELİ MÜDAFAA–İ HUKUK CEMİYETİ KURUCULARI arasında da görev aldı.
Kurulan Cemiyet, pek çok toplantısında, MURAHHAS olacak kişinin sonsuz selâhiyeti hakkında konuşma ve tartışmalar yaptığı günlerde, LÜLEBURGAZ TOPLANTISI’nda, (MURAHHAS SEÇİMİ)’ne girdi. Seçime katılan pek çok kişi arasında, seçilmiş olan: Lüleburgazlı (SALİH CEVDET) ile, Edirne’den Dr. RİFAT OSMAN BEY’lerin en çok reyleri aldıkları görüldü.
Edirneli Avukat ŞEVKET BEY; Lüleburgaz’da birkaç çiftliği bulunan çok zengin (SALİH CEVDET BEY)’i, hem Fransızca ve hem de Almanca bildiği için, MURAHHAS olması üzerinde ısrar etse de, CAFER TAYYAR PAŞA, buna karşı çıkıp, (Dr. RİFAT OSMAN BEY)’i MURAHHAS seçti. (Dr. RİFAT OSMAN BEY; ana dili gibi Fransızca biliyordu).
CAFER TAYYAR PAŞA; Aynı zamanda da Dr. RİFAT OSMAN BEY’i; TRAKYA PAŞAELİ MÜDAFAA–i HUKUK CEMİYETİ (İLMÎ YARDIMCISI) = (BAŞ DANIŞMANI) ve Edirne Kongresi üyesi seçti.
Murahhas Dr. RİFAT OSMAN BEY, (EDİRNE ERKEK MUALLİM MEKTEBİ KONGRESİ)’nde , vatana ihanet edenler hakkında konuşma yapınca, Teşkilât – ı İhtilâfiye’den PONTUS YANLISI olanların hepsi salonu terk etti.
CAFER TAYYAR PAŞA ile sürekli irtibatta bulunan Danışman ve Baş Murahhas Dr. RİFAT OSMAN BEY, telkin ile, I. Kolordu Kumandanı bulunan CAFER TAYYAR PAŞA’ya 16/Mart/1920’de SEFERBERLİK ilân ettirip, Edirne’de basılan ve İstanbul’dan gelen, vatana ihanet eden Teşkilât–ı İhtilâfiye’den PONTUS YANLISI GAZETELER’in satışını yasak ettirdi.
BÜYÜK EDİRNE KONGRESİ’nden sonra 20/Mayıs/1920’de, YUNAN ORDUSU, Edirne’ye yaklaşıp, Meriç Nehri boylarına yanaşınca, 49, 55 ve 60.ncı Tümen Komutanlıklarına 26/Haziran/1920’de GİZLİ ŞİFRE ile YUNAN ORDUSU’nun Edirne’ye doğru ilerlediği ve Meriç Boyunda birleşerek karşılanması bildirisinde bulunuldu ise de, hiç biri yerinden kıpırdamadı.
Sonuçta (25/Temmuz/1920)’de YUNAN ORDUSU, hiç direnç görmeden trampet çalarak Edirne’ye girdi. Edirne Halkı ise, daha bir gün önceden: (700 Subay) ile (4000 Asker) ve (10 000 kişi de şehir halkından) Bulgaristan’a sığındı.
TRAKYA PAŞAELİ MÜDAFAA–İ HUKUK CEMİYETİ PERSONELİ de Bulgaristan’da, KIZANLIK KASABASI’na yerleşti. CAFER TAYYAR PAŞA’nın vekili olan, YOLAGELDİLİ KASIM EFENDİ tarafından yönetildi.
Dr. RİFAT OSMAN BEY ise, Hastane Baş Hekimliği’nden ayrılmayıp, EDİRNE’de kaldı. İstanbul Cemiyetleri ile KASIM EFENDİ arasında köprü oldu.
Yzb. ÇOLAK SABRİ BEY, Müfrezesi ile Edirne Yöresi’ne gelişlerinde, hangi YUNAN KARAKOLLARI’nın öncelikle atılması gerektiğini Dr. RİFAT OSMAN BEY’den öğrenirdi.
SANDIKÇI Edirne’ye her kaçak gelişlerinde Dr. RİFAT OSMAN BEY’den bilgi alıp, KASIM EFENDİ’ye iletiyor, OSMAN BEY’in yazılarını KASIM EFENDİYE getiriyordu.
MİLLÎ MÜCADELE GÜNLERİ’nde faal olan iki Doktor Binbaşı daha vardı. Birisi MAKEDONYA’da faaliyet gösteren, MANASTIRLI HİLMİ PAŞA ile beraber olan, Dr. Bnb. NURİ BEY ve diğeri Doğu Cephesi’nde çarpışan, Alb. MANASTIRLI KÂZİM BEY’dir. Dr. RİFAT OSMAN BEY’in eski arkadaşıdır.
Cumhuriyetimizin ilk yıllarında SANDIKÇI’nın ikinci gözünü de iş kazasında kayıp ettiğini öğrenen Dr. RİFAT OSMAN BEY, hemen evinin bitişiğinde iki katlı olan binayı kiralayıp, alt katına alaturka peyke döşetip, kahve ocağı’nı, kahve güğümünü de hazırlatıp, SANDIKÇI’ya hediye etti.
Üst katı için de, EDİRNE EBNİYE İNŞAAT CEMİYETİ’ni kurdurup, kendi de Fahrî Başkan oldu.
ATATÜRK gördüğü lûzum üzerine, Dr. RİFAT OSMAN BEY’in arkadaşı, İBRAHİM TALÎ BEY’i, EDİRNE, KIRKLARELİ, TEKİRDAĞ ve ÇANAKKALE Valilerinin başına Eyalet Valisi şeklinde, TRAKYA GENEL MÜFETTİŞİ olarak Edirne’ye ataması; Her gün İBRAHİM TALÎ BEY ile Dr. RİFAT OSMAN BEY’in buluşup, konuşmalarına neden oldu.
Hemen her gün İBRAHİM TALÎ BEY, SANDIKÇI’ya gelir, yan taraftaki binadan Dr. RİFAT OSMAN BEY çağrılır, üçlü sohbet başlardı. En önemli konu da, <> idi.
Kaynak;EDİRNE DESTANI
İ.HAKKI SOYYANMAZ