1905 YANGIN SONRASI SUR İÇİ…


Bilgileri ileten; Engin Koç
kaynak;(Yerolimpos A.1993 )
1905 YANGIN SONRASI SURİÇİ…
Edirne sur içi kent yerleşimi, eski Helenistik ve Roma Dönemlerinden kalan ızgara şehir, 600 x 730 ebatlarında ve dikdörtgen biçimindedir. Sur içinde genellikle gayri-müslim tebaa yerleşimi bulunmakta ve kiliselerin çoğu da bu bölgede toplanmaktaydı. Ana cadde aksının kuzey ve batısı Ortodoksların, ahşap bir duvarla çevrili olan güneydoğu aksında ise Yahudilerin yerleşim alanlarıydı. Bu iki gruptan daha küçük olan Ermeniler ise Yahudi ve Ortodoksların arasında mevzilenmekteydiler. Her grup mahallelerindeki güvenliklerini kendileri sağlıyorlardı. (Yerolimpos A.1993, s.134)
Sur içinde çıkan 1905 yılı yangının ardından 1882 ve 1891 imar mevzuatlarına göre istimlâkler yapılarak yeni sokak ve caddeler açılmış, parseller yeniden düzenlenmiştir, kentin sur içi, ızgara sistemli yerleşimine zıt olarak gelişen sur dışındaki sokakların ise dar ve düzensiz yapısıile konut alanlarının organik dokusuna ise müdahale edilmemişti. Kentin ana caddeleri ve Karaağaç’a giden istasyon yolu havagazılambalarIyla aydınlatılmaktaydı (Yerolimpos A.1993, s.136)

1484159_668959963155156_14345030_n