Edirne Hahambaşısı Bejenaro efendi

995023_779744775372270_191984042_n
çeviri;Mustafa Demirel :
Edirne Hahambaşısı Bejenaro efendi ,müşarüniley edirne nin hakimiyet-i osmaniyye de kalacağına dair kablüs sükut vukuubulan tağallatının bilahire kesb-i sıhhat etmesiyle de —-muhib-i vatan bir zattır.