Türkiye Çocuk Esirgeme Kurumunu Ankara'da kuranlar arasında iki Edirne'li

Kurtuluş Savaşı sırasında Anadolu’ya geçen kurucular, 30 Haziran 1921 tarihinde Himaye-i Etfal’i Ankara’da kurarak, çocuk davasını tekrar gündeme getirmişlerdir.
Türkiye Çocuk Esirgeme Kurumunu Ankara’da kuranlar şunlardır: Mustafa Fevzi Paşa(Kozan Mebusu), Dr. Adnan Bey(İstanbul Mebusu), Dr. Fuad Bey(Bolu Mebusu), İbrahim Süreyya Bey(Saruhan Mebusu), Mustafa Necati Bey(Saruhan Mebusu),Dr. Refik Bey(Beyazıt Mebusu), Muhtar Bey(İstanbul Mebusu), Rauf Bey(Büyük Millet Meclisi İkinci Başkanı),Av.Mehmet Şeref (Aykut) Bey(Edirne Mebusu), Vasıf Bey(Heyet-i Merkeziye Azasından), Abdullah Azmi Bey(Eskişehir Mebusu), Nadi Bey (İzmir Mebusu), Nafiz Bey (Erzurumlu Tüccar), Dr. Rıza Nur Bey (Sinop Mebusu), Faik (Kaltakkıran) Bey (Edirne Mebusu), Hüseyin Ragıp Bey (Matbuat Umum Müdürü), Hoca Esat Efendi (Aydın Mebusu), Eyüp Sabri Bey (Eskişehir Mebusu), Emin Bey (Canik Mebusu), Enver Bey (İzmir Mebusu), Hamdi Bey (Bilecik Mebusu), Vehbi Bey (Niğde Mebusu). (Baranoğlu 1966)
Ankara’da Hakimiyet-i Milliye Gazetesinin bir odasında kurulan Himaye-i Etfal Cemiyeti, kuruluşunun hemen sonrasında M. Kemal Atatürk’ün desteğini alarak cephede şehit düşmüş askerlerin çocuklarını koruma altına almayı görev saymıştır.
Bir çok yazılı kaynakta, Atatürk’ün askeri ve sivil yaşamı sırasında, Darüleytam ziyaretlerini gerçekleştirdiği, ayrıca bir çok kimsesiz çocuğu koruma altına aldırdığı belirtilmektedir. Atatürk, Himaye-i Etfal’in düzenlediği Çocuk Bayramları ve Balolara katılarak çocuklara olan desteğini sürekli göstermiştir.
http://seyitsedat.gq.nu/aileye_yonelik_hizmetler.htm