Uzunköprü'de ikamet eden sağır ve dilsiz fakir kimsesiz İSTEFAN'ın dilsizler okuluna kabul edilmesi için gönderilen yazı.. Ağustos 1902

belge
112 YIL ÖNCESİNDEN ÖNEMLİ BİR BELGE
Uzunköprü’de ikamet eden sağır ve dilsiz fakir kimsesiz İSTEFAN‘ın dilsizler okuluna kabul edilmesi için gönderilen yazı.
4 Ağustos 1902
Cisr-i Ergene (Uzunköprü) kazası idare meclisinden Edirne Valiliğine,
Cisr-i Ergene Kazası Muradiye Mahallesinde yaşayan 1897 doğumlu İlya oğlu İstefan Sağır ve dilsiz yetim olup ayrıca yaşlı bir annesinden başka kimsesi bulunmamaktadır.Padişahımız tarafından bu gibi dilsizlerinde eğitim görmesi için kurdurulan özel dilsizler okuluna adı geçen İstefan’ın kabul edilmesi Muradiye Mahallesi ihtiyar heyeti tarafından talep edilmektedir.Yapılan incelemede durumun gerçek olduğu anlaşılmıştır.Emir ve ferman efendimizindir….4.Ağustos1902…..(Kaza idare heyetinin imza ve mühürleri).. Başbakanlık Osmanlı Arşivleri..MF.MKT 656/37-3

Belgeyi paylaşan : Edirne Tarihi Facebook Grup Üyemiz Tufan Baş