MUVAKKİT NEDİR? ve ESKİ CAMİ MUVAKKİTHANESİ;Şener Kulalar

Bilgiyi ilete;
Şener Kulalar
MUVAKKİT NEDİR? ve ESKİ CAMİ MUVAKKİTHANESİ;
Muvakkit, Astronomi kullanarak namaz vakitlerini hesaplamak, bunları müezzine bildirmekle mükellef kimse. Bunlar genellikle Medresede astronomi okumuş kimseler olup, caminin yanında bulunan Muvakkithanede işlerini icra ederlerdi.
ESKİ CAMİ MUVAKKİTHANESİ
KİTABE
Kıyam saat dek şah vakti hak ede bakî
Çalar saat gibi çarhına koydu devr-i vakide
Değil saat dakika fevt etmez adlin icrada
Duayı hayrı vaciptir, mesacitte, camide
Verip mülkünde ayn-ı saat ahkâmı o şahinşe
Okuttu verdi şükrün her meabitte sevabitte
Ve zira saatin bu şehre lütfünden edip vali
Bu hayrı sayesinde yaptı ol âsaf bu mevkide
Mücevher-i kevkep bu dürri gibi Rıfat dedim
Tarih yeni nazik muvakkıthanedir bu eski Camide. 1242
Not: Yukarıda kitabesini yazdığımız Muvakkithanenin yeri Eski Cami ile Belediye bahçe duvarının ortasında idi. Asfalt geçen bu yerde şimdi arasıra Trafik noktası konmaktadır. İki katlı olan binanın üst katı Muvakkithane alt katı ise dergâh şıhlarına mahsus Kahvehane idi. Sonraları burası yıkılıp Muvakkithane Eski Camii köşesinde bulunan Sebilin yerine taşınmıştı. Sayfa: 68 – 69
”EDİRNE TÜRK TARİHİ VESİKALARINDAN KİTABELER” Yazan: Oral ONUR
(Muvakkithanenin yeri, göbeğin olduğu yer olmalı, diye düşünüyorum.)