Balkan Savaşında Bulgarlara Esir Düşen Sancaklarımız..

Balkan Savaşı Bulgarların ele geçirdiği bir sancağımız.BG Arşivleri.... Allah Muhammed Ebu Bekir Ömer ………………. Allahü lâ ilâhe illâ hüvel hayyül kayyûm. Lâ te’huzühû sinetün ve lâ nevm. Lehû mâ fis-semâvâti vemâ fil erd. Menzellezî yeşfeu indehû illâ biiznihi. Ya’lemü mâ beyne eydîhim vemâ halfehüm velâ yühîtûne bişey’in min ilmihî illâ bimâ şâe vesia kürsiyyühüssemâvâti vel erd. Velâ yeûdühü hıfzuhumâ ve hüvel aliyyül azîm. Çeviri Zeki Özkan
Balkan Savaşı Bulgarların ele geçirdiği bir sancağımız.BG Arşivleri….
Allah
Muhammed
Ebu Bekir
Ömer
……………….
Allahü lâ ilâhe illâ hüvel hayyül kayyûm. Lâ te’huzühû sinetün ve lâ nevm. Lehû mâ fis-semâvâti vemâ fil erd. Menzellezî yeşfeu indehû illâ biiznihi. Ya’lemü mâ beyne eydîhim vemâ halfehüm velâ yühîtûne bişey’in min ilmihî illâ bimâ şâe vesia kürsiyyühüssemâvâti vel erd. Velâ yeûdühü hıfzuhumâ ve hüvel aliyyül azîm.
Çeviri Zeki Özkan

Balkan Savaşı Bulgarların ele geçirdiği bir sancağımız.BG arşivleri... Mâşâallâhü kâne  Padişahım Çok Yaşa. İnna fetahnâleke fethan mübînâ. Nasrun min allahi ve fethün karîb …………………………………………….. Çeviri Zeki Özkan
Balkan Savaşı Bulgarların ele geçirdiği bir sancağımız.BG arşivleri…
Mâşâallâhü kâne
Padişahım Çok Yaşa.
İnna fetahnâleke fethan mübînâ.
Nasrun min allahi ve fethün karîb
…………………..
Çeviri Zeki Özkan

Balkan Savaşı Bulgarların ele geçirdiği bir sancağımız.BG Arşivleri.... Allah Muhammed Ebu Bekir Ömer ………………. Allahü lâ ilâhe illâ hüvel hayyül kayyûm. Lâ te’huzühû sinetün ve lâ nevm. Lehû mâ fis-semâvâti vemâ fil erd. Menzellezî yeşfeu indehû illâ biiznihi. Ya’lemü mâ beyne eydîhim vemâ halfehüm velâ yühîtûne bişey’in min ilmihî illâ bimâ şâe vesia kürsiyyühüssemâvâti vel erd. Velâ yeûdühü hıfzuhumâ ve hüvel aliyyül azîm. Çeviri Zeki Özkan
Balkan Savaşı Bulgarların ele geçirdiği bir sancağımız.BG Arşivleri….
Allah
Muhammed
Ebu Bekir
Ömer
……………….
Allahü lâ ilâhe illâ hüvel hayyül kayyûm. Lâ te’huzühû sinetün ve lâ nevm. Lehû mâ fis-semâvâti vemâ fil erd. Menzellezî yeşfeu indehû illâ biiznihi. Ya’lemü mâ beyne eydîhim vemâ halfehüm velâ yühîtûne bişey’in min ilmihî illâ bimâ şâe vesia kürsiyyühüssemâvâti vel erd. Velâ yeûdühü hıfzuhumâ ve hüvel aliyyül azîm.
Çeviri Zeki Özkan

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kaynak : Bilgileri ileten Tufan Baş,Çeviriler Zeki Özkan…