Meriç köprüsü yapım emrini II.Mahmud Edirne’de verdi .

meriçççççç
Meriç köprüsü yapım emrini II.Mahmud Edirne’de verdi ..
1829 Rusların Edirne’yi işgali üzerine ; Edirne ‘den  göç başlamış ve müslümanlar çekildikçe, hırıstiyan köylerinin ileri gelenleri Edirne ‘de yerleşmişlerdir. İstilâdan evvel 140.000 mikdarındaki nüfus 100.000’e inmiştir. II. Mahmud ‘un,halkın maneviyatını kuvvetlendirmek maksadı ile,Edirne ‘ye geldiğini (11 muharrem 1247-1831) ve 10 gün kalarak,askerî müesseseleri teftiş edip, Meriç üzerinde büyük bir köprü inşasına emir verdiğini görüyoruz. (Mahmud II. ‘un Edirne seyahatinde ( 1247 = 1831 )
yapılmasını emrettiği, fakat Abdülmecid devrinde  yapılmış olan ( 1258 = 1842 ) 12 kemer üzerine kurulan  yeni köprüdür Enteresan olan köprünün  bir taşında Osmanlıca 1839 tarihi vardır.Cengiz Bulut )
Bu seyahatin hâtırasını taşımak üzere, Edirne damgası ve  hayriye, nısfiye, rub’iye adları ile, sikkeler darb olunmuştur ( Lûtfî, Tarik, III, 162 ).T.Mehmet Gökbilgin-Edirne